Офіційний сайт гімназії № 136 міста Києва -

Математика

ВАРІАНТ 1

1. Розв’яжіть задачу:

Дріт завдовжки 456 м розрізали на 3 частини, причому перша частина у 4 рази довша за третю, а друга – на 114 м довша за третю. Знайдіть довжину кожної частини дроту.

2. Розв’яжіть систему рівнянь:

  х – 5у = 8

  2х + 4у = 30

3. Спростіть вираз:

(х – 2)    (х + 2) – (х – 5)

4. Знайдіть невідомі кути трикутника:

 

 triygolnik

ВАРІАНТ 2

1. Розв’яжіть задачу:

Три робітники виготовили разом 762 деталі, причому другий виготовив у 3 рази більше деталей, ніж третій, а перший на 117 деталей більше, ніж третій. Скільки деталей виготовив кожний робітник ?

2. Розв’яжіть систему рівнянь:

  2х – 3у = 2

  4х – 5у = 1

3. Спростіть вираз:

(х – 1)2 – (х + 3)   (х – 3)

4. Знайдіть невідомі кути трикутника:

 triygolnik

 

Українська мова

ВАРІАНТ 1

І рівень (одне правильне питання – 0,5 б.)

1. Яка з наведених ознак НЕ притаманна офіційно-діловому стилю?

а

уживання слів лише в прямому значенні

б

точність, логічність, стислість

в

використання художньо-виражальних засобів

 2. У якому рядку наведено дієслова І дієвідміни?

а

лежати, ревіти, казати

б

берегти, жити, читати

в

співати, варити, солити

3. Укажіть рядок, у якому всі слова є дієприкметниками

а

блідий, достиглий, лежачий

б

усміхнена, тремтячий, завмираючий

в

згасаючий,спокійний спритний

4. Укажіть речення, ускладнене дієприслівниковим зворотом

а

Юрба ще трохи погомоніла, потопталась і, бачачи, що вже нічого не зробиш, стала поволі розходитися

б

Ще хвилинку люди стояли тихо, немов не вірячи в розчарування, немов чогось ще сподіваючись

в

В низинах трава дугами припала до самої землі, оголяючи напівзівялі головки девятисилу

 5. Всі слова є прислівниками часу в рядку:

а

дуже, жартома, напоказ

б

зранку, учора, навесні

в

гарно, тепло, упевнено

 6. Якою частиною мови є виділене в реченні слово? Гість говорив уже понад годину, проте слухачі були уважними.

а

прийменником із займенником

б

сполучником

в

часткою

Рівень ІІ (одна правильна відповідь – 1 бал)

1. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з одним н

а

несказа…ий, збудова…ий, невблага…ий

б

загоє…ий, присвоє…ий, запряже…ий

в

доведе…ий, нездолá…ий, незбагне…ий

г

омолоджеий,  виконаий, несказá…ий

 2. У якому рядку всі прийменники складені?

а

із/за, по/під, по/серед

б

за/для, у/вигляді, що/до

в

з/метою, згідно/з, слідом/за

г

з/поза, по/серед, на/відміну/від

3.  Установіть відповідність між розрядом частки за значенням і реченням з такою часткою

1. формотворчі

 а. Тільки в праці невтомній крилатим стаєш . (В.  Сосюра

2. заперечний

б. І нехай пливе за роком рік, буду, мамо горда і вродлива, а тебе дивуватися повік… (В.Симоненко)

3. модальні з відтінком виділення

в. Не так-то робиться все хутко, як швидко оком ізмигнеш (І.Котляревський)

г) Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. ( Т. Шевченко )

Рівень ІІІ (2 б.)

1. З числа поданих слів випишіть слова, що пишуться з НЕ окремо. Надпишіть частини мови над виписаними словами .

Не/розмовляє, не/впинний, не/забаром, не/прочитавши, не/два, не/навидіти, не/ми, не/до школи. Птахи летіли не/високо, а над самою землею. Не/спокій приносить задоволення людині. Сніг не/відкинутий. Не/збитий санками сніг. Не/ук, не/щастя, не/далекий, не/добре, не/добачати, не/дооцінений, не/добиток.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс. Обгрунтуйте правилом правопис кожного слова

а

за/одно, день/у/день, десь/інде

б

с/першу, у/стократ, по/своєму

в

хоч/не/хоч, по/козацьки, часто/густо

г

по/переду, по/заду, без кінця/краю

 

Рівень ІV

Практична робота

Спишіть реченя, вставляючи пропущені знаки та розкриваючи дужки (0,25 б.).

1. День був погожий по/осінньому променистий (3. Тулуб).

2. З/липи раз/у/раз падали жовті листки (Р.Іваничук).

3. Голубіє земля оповита блакитним серпанком (Олег Ольжич).

4. Нарядившись у квіти й любистоквесна веселилась (Є. Гуцало).

5. Мерехтить догораючи камін (С. Васильченко).

6. Омите дощем грозової ночі сяяло блискуче сонце (М. Сидоряк).

ВАРІАНТ 2

Рівень І (одне правильне питання – 0,5 б.)

1. Яка з наведених ознак НЕ притаманна художньому стилю?

а

точність, логічність, стислість

б

образність, піднесеність

в

уживання слів у переносному значенні

2. Перехідними є всі дієслова в рядку:

а

радимо, звертаємося, кохати

б

любити, побачити, не помітити

в

усміхатися, рибалити, гриміти

3. Виберіть серед наведених форм дієслова дієприкметники

а

вилито, розбито, підкреслено

б

вилитий, розбитий, підкреслений

в

виливаючи, розбиваючи, підкреслюючи

4. У якому реченні дієприслівниковий зворот НЕ відокремлюємо?

а

Написавши твір Катерина взялася за фізику

б

Повідомивши про концерт учитель вийшов із класу

в

Він працював засукавши рукава

5. Лише прислівники, що вказують на місце дії, наведено в рядку:

а

звечора, позавчора, улітку

б

весело, гарненько, восени

в

позаду, вгорі, отут

 6. Виділене слово є сполучником, його слід писати разом у реченні:

а

Як/би мені хотілося тебе побачити

б

Як/би ви не просили, вона вам не допоможе

в

Я вдячний тобі за/те, що допомогла

Рівень ІІ (одна правильна відповідь – 1 бал)

1. У якому рядку не з усіма словами слід писати окремо?

а

не/сьогодні, а завтра; нікому не/сказані слова; ніким не/политі квіти

б

не/званий гість; не/ясно, а хмарно сьогодні; не/привітний хлопчина

в

дуже не/навидіти; не/великий хлопчина; дитина не/схожа на матір

г

не/проводячи заходів; не/зло, а добро; не/спрацьований механізм

 2. Прийменником є виділене слово в реченні:

а

Я люблю свій рідний край

б

Пісне, серця мого не край!

в

Посадила край дороги тополю

г

Мій край — земля моїх предків

 3. Установіть відповідність між виділеними в реченнях словами та частинами мови, якими воно є:

1. Блиснуло сонце з-поза гір в зеленому саду (А.Кримський)  

а. прийменник

2. І все аж навшпиньки спинається, так хоче рости

б. частка

3. Щоб осягнути лише одну науку, ледь вистачить людського віку (Т.Шевчук)

в. сполучник

г. вигук

Рівень ІІІ (2 б.)

1. З числа поданих слів випишіть ті, в яких пишеться одна Н , оформіть орфограму.

 

Підпереза (н, нн)а, ра (н, нн)ій, скля (н, нн)ий, опрацьова (н, нн)ий, викона (н, нн)ий, попідти (н, нн)ю, оспіва (н, нн)ий, випече (н, нн)ий, вихова (н, нн)ий, зна (н, нн)я, змуше (н, нн)ий, перевіре (н, нн)ий.

2. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс. Обґрунтуйте правилом правопис кожного слова.

а

по/своєму, тишком/нишком, пліч/о/пліч

б

хтозна/як, давним/давно, кінець/кінцем

в

по/друге, де/не/де, ані/трохи

г

віч/на/віч, зо/зла,по/українськи

Рівень ІV

Практична робота

Спишіть реченя, вставляючи пропущені знаки та розкриваючи дужки (2 б.).

1. У/степу де/не/де засиніли озера (3. Тулуб)

2. За/довгими темними віями світилися золотисто/зелені очі (М. Сидоряк).

3. Розкидані за табором села звикли до сигналів тривоги.

4. Слухаючи посвисти завірюхи вербичка стояла зачарована

5. Поет подібний до орла в польоті що рветься і злинає в небеса.

6. Ой синенький пролісочку чи гаразд тобі в лісочку?

Copyright © 2014 young. All Rights Reserved.