14

 

maket

1 2

 

     

 

email3

Шановні батьки гімназистів!

         Повідомляємо, що в разі необхідності (виникають питання з організації виконання домашніх завдань, проблеми з нерозумінням правил та вимог даного вчителя, системою оцінювання тощо) Ви можете звернутися до вчителя письмово через електронну пошту (адреса на сайті гімназії) або особисто, домовившись про зустріч через класного керівника, в робочі дні з 15:15 до 17:00.

 

Адміністрація

 

 

ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ГІМНАЗІЯ №136 М. КИЄВА»

(2016-2017 навчальний рік)

Голова зборів – Чернійчук Н.І. (голова батьківського комітету гімназії)

Секретар зборів – Кірєєва І.Ю. (вчитель німецької мови)

Перелік питань, що заслуховуються під час звіту директора гімназії.

Персональний вклад керівника в розвиток навчального закладу:

 1. Загальні відомості про навчальний заклад;
 2. Матеріально-технічна база навчального закладу;
 3. Кадрове забезпечення навчального закладу;
 4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі;
 5. Організація харчування учнів у навчальному закладі;
 6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі;
 7. Управлінська діяльність у навчальному закладі;
 8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб проаналізувати результати роботи колективу гімназії, оцінити діяльність виконуючого обов’язки директора на посаді протягом 2016/2017 н.р. відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778.

Як в.о. директора школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалась Статутом гумназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавчими документами України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальні відомості про навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Гіминазія №136 м. Києва» розташований за адресою:

02154, м. Київ

вул. Ентузіастів, 29\3

тел. (044) 517-37-00

     (044) 292-07-66

та працює на підставі:

 • Статуту, затверджений розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 лютого 2013 року № 70
 • Свідоцтва про державну реєстрацію А00 №774734, видано Дніпровською районною в місті Києві державноюадміністраціювід 01.02.1995 р.
 • Ідентифікаційний код: 22875868
 • У 2009 році гімназія № 136 м. Києва пройшла атестацію навчального закладу та Наказом Головного управління освіти і науки від 28.01.2009 №9 «Про атестацію та ліцензування навчальних закладів» визнана атестованою з відзнакою.

Мова навчання -українська

Початкової школи в гімназії -немає.

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні школи охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі:

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

Кількість класів та кількість учнів у них:

Основна школа (5-9 класи)

2015-2016

2016-2017

Всього: 5-9 класи

14

388

14

403

Старша школа (10-11 класи)

Всього: 10-11 класи

5

108

5

124

Разом: 5-11 класи

19

496

19

527

Середня наповнюваність учнів у класах

27,5 учнів

27,7 учнів

З таблиці видно, що кількість учнів зростає, у 2017-2018 н.р. планується відкрити 20 класів із загальною кількістю приблизно 530 учнів.

Режим роботи - гімназія працює за п’ятиденним навчальним тижнем.

Матеріально-технічна база навчального закладу.

Школу засновано у 1966 році.

Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кабінети, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 32 навчальних кабінетів.

Забезпеченість закладу меблями 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

В школі є їдальня, об’єднана з актовою залою, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, музей.

Протягом кожного навчального року, в тому числі 2016-2017 н.р. навчально-матеріальна база школи покращуються.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2016-2017 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці. Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі, створено службу з охорони праці, сплановані відповідні заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями.

У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; нарадах класних керівників, батьківських зборах.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для школи у жовтні 2016 року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Будівля школи та приміщення закладу забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, баграми, сокирами). Усі вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування, на що є відповідні акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

У відповідних місцях розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Відповідно до санітарних, пожежних норм і правил у гімназії є оформлені згідно вимог Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому кабінетів хімії, фізики, біології, комп`ютерного класу, спортзалу.

Особлива увага у закладі приділяється заходам щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві.

У разі нещасного випадку, у школі своєчасно проводиться його розслідування.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Разом із тим залишаються високими показники травматизму дітей на уроках фізкультури, перервах. У школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

За період 2016-2017 н.р. зафіксовано 2 випадки травматизму невиробничого характеру.

Фінансово-господарська діяльність.

Будівля школи прийнята в експлуатацію 50 років тому. Але, незважаючи на її вік і зношеність, адміністрація школи разом із колективом вчителів та батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Протягом навчального року систематично велася виплата заробітної плати працівникам школи. Проте система опалення знаходиться в такому стані, що потребує капітального ремонту. Не в найкращому стані й електромережа. Це вимагає величезних коштів, яких немає у бюджеті району.

Працівниками централізованої бухгалтерії управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації планово проводиться інвентаризація майна. Зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.

Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. На клумбі щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядають працівники школи, своєчасно обрізаючи дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

Задля підготовки гімназії до нового навчального року дирекція школи намагається використати для цього всі можливі резерви: державні та громадські програми, спонсорські та позабюджетні кошти:

 • вже протягом року в рамках міської програми ведуться ремонтні роботи у спортивній залі (на жаль кожна нова бригада не виконує взятих забов’язень, роботи ведуться із порушеннями, що не дозволяє вчасно завершити ремонтні роботи)
 • за спонсорські кошти батьків відремонтований 3 поверх
 • за кошти міської програми виконані ремонтні роботи 2 поверху, адміністративної частини, туалети
 • за благодійні кошти батьків виконано ремонт центральних сходів.

Проте потребує ремонту інші поверхи, актова зала, вестибюль гімназії – ці роботи в подальших планах удосконалення навчального закладу. 

ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТУ:

 • Придбано предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 61 900 грн;
 • Медикаменти та перев’язувальні матеріали на суму 5000 грн.

ЗА РАХУНОК БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ:

Додатковим джерелом фінансування діяльності гімназії є Благодійний фонд «СВіТ», до якого батьки протягом року вносять щомісячні добровільні благодійні внески, розмір яких визначається батьківською громадськістю. Кошти Благодійного фонду, що надходять на розрахунковий рахунок, використовуються на

 • ремонт та утримання приміщень;
 • модернізацію технічного обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі;
 • придбання необхідних засобів та інвентаря для забезпечення санітарно- гігієнічних норм приміщень
 • матеріальне заохочення вчителів, які мають високі досягнення в організації роботи з підготовки учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах шляхом преміювання
 • передплану періодики тощо.

Двічі на рік голова фонду та в.о. директора гімназії звітують перед батьківською громадою про співпрацю фонду та гімназії.

Для підтримки позитивного іміджу школи необхідно вирішити ще декілька питань:

 • Капітального ремонту потребують системи водопостачання, опалення, каналізації та електромережі, підлога актової зали, сходини запасного виходу.
 • Для утеплення будівлі, з метою створення комфортних умов перебування дітей у закладі під час навчального-виховного процесу фасад школи потребує реконструкції;
 • Капітального ремонту потребує актова зала, тренерська в спортивній залі, коридори 1,3,4 поверхів;
 • Для проведення уроків фізичної культури на свіжому повітрі необхідно облаштувати спортивний майданчик на території гімназії
 • Потребує модернізації технічне обладнання кабінетів.

За рахунок бюджетних коштів у 2016-2017 н.р. забезпечено наявність медикаментів, миючих засобів, канцелярськими товарами.

Кадрове забезпечення навчального закладу:

Кадрова політика гімназії будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту, структури та терміну навчання відповідно до Концепції Нової української школи. Сучасний загальноосвітній навчальний заклад потребує вчителя-психолога, вчителя-технолога, вчителя-дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми.

Назріло питання формування педагогічних кадрів нового типу. Враховуючи можливість і пріоритетність кадрових питань, у навчальному закладі розроблено цільову програму «Учитель гімназії».

Мета програми: створення системи професійного росту педагогічних кадрів; удосконалення системи матеріального і морального стимулювання.

Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

 • активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;
 • дбайливе ставлення до старшого покоління вчителів, підтримку їхньої професійної активності
 • здійснення добору вчителів на конкурсній основі відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;
 • впровадження в навчальний процес нових принципів і методів навчання.

У 2016–2017 н.р. в гімназії працювали 45 педпрацівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Дані про кількісний склад працівників

Усього педагогічних працівників

45

                            З них:

учителів

40

практичний психолог

1

соціальний педагог

педагог-організатор

1

бібліотекар

1

керівників гуртків

2+ 5 учителів довантажені годинами гурткової роботи

Усього обслуговувального персоналу

15

Усього працівників

60

З них працює за сумісництвом

13

 

Дані про якісний склад педагогічного колективу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

молодший спеціаліст

бакалавр

спеціаліст

магістр

спеціаліст

спеціаліст другої категорії

спеціаліст першої категорії

спеціаліст вищої категорії

старший учитель

учитель-методист

практичний психолог — методист

педагог-організатор — методист

Кількість педагогічних працівників

1

-

44

-

1

2

3

36

5

25+

 2 кер. гуртка-методист

-

-

 

Дані про вік членів педагогічного колективу

 

Вік педагогічних працівників

до 30 років

31–40 років

41–50 років

51–55 років

Більше 55 років

Кількість педагогічних працівників

2

11

17

15

20

 

Дані  про педагогічний стаж працівників

 

Педагогічний стаж працівників

до 3 років

понад 3 роки

понад 10 років

понад 20 років

понад 30 років

понад 40 років

понад 50 років

Кількість педагогічних працівників

1

5

5

6

15

11

7

На сьогодні гімназія має потребу у вчителях математики та англійської мови, оскільки навантаження вчителів збільшилося зі збільшенням кількості учнів та навчального навантаження.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників гімназії проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

 • встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;
 • активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Не мають місця випадки зниження в ході атестації кваліфікаційної категорії чи позбавлення педагогічного звання. Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти  років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність.

У 2016-2017 н.р. атестовано 13 вчителів (17%) з них 4 заступника директора з НВР, 1 бібліотекар.

Раніше встановлені категорії та звання підтверджені 6 вчителям:

 • Борзенковій Т.А., Павловській О.В., Злотніковій О.М., Кураш Л.П., Каштан Л.І., Князевій О.В. (вища, вчитель-методист)
 • Гладіліній О.В. (1 К)

Присвоєно кваліфікаційну категорії вчителям:

 • Кіреєвій І.Ю., Шевчук І.В. (вищу)
 • Боєвій В.І. (1К)

Присвоєно педагогічні звання:

 • Малаховій Н.Д., Тарасюк Т.Д. (вчитель-методист),
 • Соколовій Н.Л. (старший учитель)

Заступники директора з НВР Борзенкова Т.А., Павловська О.В., Злотнікова О.М., Кураш Л.П. – відповідають займаній посаді.

60% педагогічних працівників мають почесні педагогічні звання та нагороди.

Дві вищих освіти мають – 6.

Чотири вищі освіти має Павловська О.В.

Соросовський учитель – Сологубовська Л.І.

Пушкінський учитель – Дегтяр А.В.

Відмінник освіти України – 18.

Нагороджена знаком Василь Сухомлинський – Чернуха І.М., 

Нагороджена медаллю Миколи Гоголя – Борзенкова Т. А.

В гімназії працюють кандидат педагогічних наук – Князева О.В., Кондратюк С.Г., кандидат математичних наук - Єдинак О.М.

Якість комп’ютерної освіти педагогічних працівників є постійною турботою керівництва школи.

Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

 • формування ключових компетентностей;
 • моніторинг якості освітньої діяльності;
 • самоосвітня діяльність педагога;
 • залучення педагогічних кадрів дослідної роботи.

Однією з форм підвищення кваліфікації є курсова перепідготовка, яка відбувається планово з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, форм та методів проходження курсів.

Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації, який включає у себе опрацювання після курсового завдання. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, консиліуми, педагогічні ради.

Курсова перепідготовка поєднується з методичною роботою на різних рівнях та із самоосвітою. Новою формою курсової перепідготовки стало дистанційне навчання.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі.

Головним завданням сучасного навчального закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я.

Медичний кабінет розташований на 1 поверсі школи, повністю забезпечений необхідними медикаментами, проведена гаряча вода, зроблений ремонт. Медичної сестри в гімназії немає.

Організувано збір довідок про стан здоров’я учнів класу, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, на підставі яких сформувано групи учнів за станом здоров’я згідно висновкам медичних довідок для занять на уроках фізичної культури, оформлено листи здоров’я учнів гімназії згідно медичних довідок про стан здоров’я за зразком додатка № 2 «Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури». В разі зміни щодо групи для занять з фізичної культури протягом року інформація заноситься в листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника. У класні журнали 5-11 класів вклеїно листи здоров’я учнів.

На підставі поданих документів учні розподілені на фізкультурні групи згідно рекомендаціям дільничних педіатрів:

Фізкультурні групи

2016-2017

спецгрупа

16

звільнені

8

підготовча

75

основна

404

Організація харчування учнів у навчальному закладі.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 5-11-х класів. Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

Основна маса учнів харчується під час перерв після третього та четвертого уроків.

Столи накривають за спеціальним графіком. Учні перебувають у їдальні в супроводі вчителів.

Дієтична сестра ретельно слідкує за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконує усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв, вихід продуктів, їх ціна. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Усі ємності й інвентар промарковані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується. Роботу шкільного медпункту й харчоблоку систематично перевіряє районна санстанція.

Гарячим харчуванням протягом навчального року було охоплено 30% учнів школи, буфетною продукцією - 50%. В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій (діти батьків, які беруть участь в АТО).

Контроль роботи харчоблоку – щоденний. Випадків виявлення кишкових інфекцій не було. Технологія приготування страв дотримується.

На основі наданих відповідних документів безкоштовні горячи сніданки отримують 5 учнів.

Навчально – виховна робота у навчальному закладі:

Основні напрямки навчальної діяльності закладу в 2016-2017 н.р.

 впровадження інноваційних технологій та розвивального навчання, а саме:

 • продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання на основі індивідуалізації;
 • організація роботи з допрофільного та профільного навчання;
 • різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів.

У гімназії діє система роботи допрофільного навчання в 8-9 класах та профільного навчання в 10-11 класах. З цією метою введено в навчально-виховний процес викладання курсів за вибором і факультативів, а саме: критичне мислення, хімія, біологія, математика, інформатика, київський вальс, країнознавство, ділова англійська мова тощо.

Результативність навчальної діяльності учнів гімназії

У 2016-2017 н.р. в структурі гімназії визначено 3 вікові групи учнів:

5-7 класи – класи ранньої профілізації

8-9 – класи допрофільної підготовки

10-11 класи – профільні

Відповідно до цього в навчальних планах для учнів даних кладів визначено певну кількість годин для опрацювання окремих предметів: в усіх класах гімназії поглиблено вивчається англійська мова (не менш 5 год. на тиждень), традиційно батьки та учні обирають напрямок філологічний з поглибленим вивченням двох іноземних мов та математичний.

Аналіз результатів навченості гімназистів за даними групами вказує на певні переваги даної організації навчального процесу

5-7 класах навчалися 229 учнів

Допрофільна підготовка

5-7 – поглиблене вивчення англійської мови

5абв,6бв – збільшена кількість годин на вивчення математики

6а – збільшена кількість годин на вивчення 2 іноземної мови

Якість ЗУН з ПЗЗ (підсумковий зріз знань, що проводиться 2 на рік: 1 та 2 семестр) практично підтверджує річні оцінки, проте 5 учнів не писали нульовий зріз знань, що необхідно зробити на початку року. Виникає необхідність обговорення на засіданнях МК питання щодо організації написання ПЗЗ за 1 семестр всіма учнями (а не присутніми у цей день) та питання доопрацювання матеріалу учнями, які мають оцінки низького рівня

Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 22 учнів, що становить 10%.

Якість ЗУН по класах представлено в таблиці, де визначено крім відмінників першу трійку за показниками рейтингу гімназії

Клас

Якість ЗУН

Відмінників

Перша трійка за рейтингом

Кл.керівник

71

1

Малінська Анастасія

Яковенко Нікіта

Костюшко Володимир

Малахова Н.Д.

100

3

Жолтіков Матвій

Кузмич Тарас

Пікалов Михайло

Вишнягова В.О.

80

2

Нагаєвська Ірина

Мележик Аліса

Репік Дарина

Гладіліна О.В.

73

0

Ситар Єлизавета

Комаревський Володимир

Малець Анна

Каштан Л.І.

82

5

Першина Аліса

Авраміді Софія

Лавор Марта

Соколова Н.Л.

71

6

Романюк Надія

Рибалка Яна

Ситнікова Олександра

Чайка М.М.

51,7

2

Мікушова Олександра

Билінкіна Еліна

Мурашко Юлія

Шевчук І.В.

90

3

Бакун Марія, Муцюк Ірина

Ципан Анжела

Шматченко Іван

Тарасюк Т.Д.

Аналіз річних оцінок учнів 6а класу вказує вивчення системи роботи класних керівників 5-7 класів щодо системи роботи з учні та батьками учня зі «взрощування» відмінників, оскільки 19 учнів мають 1-2 «дев’ятки» серед річних оцінок високого рівня

8-9 класах навчалися 174 учня

8-9 класи – поглиблене вивчення англійської молви

8ав, 9ав – філологічні з поглибленим вивченням 2 іноземних мов

8б,9б – збільшено кількість годин на вивчення математики

Порівняльний аналіз річних оцінок та результати ПЗЗ вказують на підтвердження більшості річних оцінок.

Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 15 учнів, що становить 9%.

Якість ЗУН по класах представлено в таблиці, де визначено крім відмінників першу трійку за показниками рейтингу гімназії

Клас

Якість ЗУН

Відмінників

Перші за рейтингом

Кл.керівник

44

0

Черешинська Анастасія

Мазур Юлія

Мічковська Дар’я

Злотнікова О.М.

93

3

Довбня Анастасія

Суханов Григорій

Ільницька Марина

Кураш Л.П.

56

2

Бондар Поліна

Щербак Ольга

Левчик Галина

Базика М.Ю.

86

1

Жидкова Єлизавета

Денищенко Анна

Грищенко Єва

Шевцова Є.В,

90

2

Павлюк Тетяна

Горбенко Дар’я

Самарін Нікіта

Гершун В.О.

72

7

Орнатська Валерія

Молочна Євгенія

Романюк Мирослава

Кіреєва І.Ю.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою отримали випускники 9-го класу:

Горбенко Дар’я

Жидкова Єлизавета

Каналош Євген

Молочна Євгенія

Орнатська Валерія

Павлюк Тетяна

Романюк Мирослава

У 10-11 класах навчалися 124 учня

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків і можливості гімназії, сформовані за профілем навчання:

10-11 класи – поглиблене вивчення англійської молви

Потребує більш детального аналізу результат учнів 10а кл, де в 7 разів збільшилася кількість учнів, які справилися з роботою ПЗЗ на середньому рівні.

10-й та 11-й класи– філологічний (10а – української філології, 10в – іноземної філології, 11а – група української філології, група іноземної філології,

10-й та 11-й класи  - математичні з поглибленим вивчення англійської мови (10б – математичний, група – фізична, 11 б група природничих наук, група математична)

Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 20 учнів, що становить 16%.

Якість ЗУН по класах представлено в таблиці, де визначено крім відмінників першу трійку за показниками рейтингу гімназії

Клас

Якість ЗУН

Відмінників

Перші за рейтингом

Кл.керівник

10а

68,2

1

Курдюков Дмитро

Осипенко Іван

Козлов М.,

Колосовська О.

Воробйовська Ю.Б.

10б

75

6

Шудра Руслан,

Панова Марія,

Овцинов Ілля

Павловська О.В.

10в

73

2

Мамчій О.,

Мирза О,

Садова А.

Журікна Л.В.

11а

90

4

Васильчишина Катерина,

Борщевський Георгій,

Корольова Ірина

Панасюк Н.В.

11б

89,2

7

Шапаренко Микола,

Шклярук Олексій,

Сальнікова Д.,

Спутай Д.

Боярчук В.В.

Протягом навчального року учні 10-11 класів що чверті писали ПЗЗ з предметів, що є предметами ЗНО

Нагороджені Золотою медаллю “За високі досягнення  у навчанні”  випускники:

Васильчишиній Катерині Сергіївні

Хоменку Євгену Сергійовичу

Шапаренку Миколі Сергійовичу

Шкляруку Олексію Петровичу

Срібною “За досягнення  у навчанні”

Панчук Кароліні Вікторівні

Сальникову Катерину Олексіївну

Спутай Дарині Олександрівні

Результати ДПА

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 № 157/26602, Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.02.2013 №288/22820, наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році» (із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України 30.12.2016 № 1696 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.10.2016 №1272»), листів Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1/9-149 «Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.02.2017 № 063/1008, від 21.02.2017 № 063-1501 «Про порядок закінчення 2016-2017 навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва», управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2016 №01/21-44/501 «Щодо проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році від 21.02.2017 № 01/21-44/659, наказу управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.01.2017 № 142 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів у 2016-2017 навчальному році» атестація учнів 9 класів проводилася протягом червня у гімназії за матеріалами,підготовленими вчителями гімназії на підставі рекомендацій Міністерства освіти та науки, в 11 класах - проводилась у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 23 травня по 16 червня 2017р. за графіком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1055 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення у 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти з трьох предметів:

 • українська мова та література
 • математика або сторія України
 • предмет за вибором учня: англійська мова, фізика, біологія, географія, хімія.

Результати ДПА 9 класів

Розклад державної підсумкової атестації учнів 9-х класів погоджено з управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Склад атестаційних комісій затверджено наказом управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

Учні 9-х класів проходили ДПА з 4-х предметів:

 • українська мова (диктант)
 • математика (письмово)
 • англійська мова (письмово)

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводилася у письмовій формі. Завдання для атестації уклалися навчальним закладом відповідно до орієнтовних вимог до змісту завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України. Результати атестації оцінювались за 12 бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за № 566/9304, та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти з предметів інваріативної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996.

Державну підсумкову атестацію проходили 84 учні. Ковалик Дмитро Олегович учень 9 В класу був звільнений від проходження ДПА на підставі довідки ЛКК, заяви батьків на наказу по гімназії № 136 м.Києва від 26.05.2017 № 70 «Про звільнення від ДПА за станом здоров'я».

Більшість учнів підтвердили або підвищили річні оцінки, що свідчить про ґрунтовні знання учнів з даного предмета.

Результати ДПА 11 класи

Державна підсумкова атестація учнів 11-х класів проводилася у формі ЗНО. Результати атестації оцінювались за 12 бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 № 566/9304, та орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної освіти з предметів інваріативної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996.

Результати ДПА були отримані сайті Київського регіонального центру оцінювання якості освіти.

Державну підсумкову атестацію в формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови проходили 58 учнів, з історії 30 учнів, з математики 31 учень, з англійської мови 43 учні, з біології 4 учні, з фізики 2 учні, з хімії 2 учні, з географії 1 учень. Мають міжнародний сертифікат Level B2. Level C1 (англійська мова) та звільнені від проходження державної підсумкової атестації Дзень Алла, Куц Сара, Трегуб Вікторія згідно наказу по гімназії № 136 м.Києва від 26.05.2017р. № 71 «Про звільнення від ДПА учнів гімназії».

Підсумкові результати підтверджені учнями або підвищені. Аналіз результатів вказує на результативність системи роботи вчителів української мови та літератури, де більшість учнів показали високий рівень ЗУН 39 учнів з 58, що складає 67% (вч. Панасюк Н.В., Павловск О.В.)

Організація індивідуального навчання

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2016 № 624, на підставі заяв батьків, висновкам ЛКК, висновкам РПМПК та за метою рівного доступу до якісної освіти було організовано індивідуальне навчання за загальноосвітньою програмою

 • учениці 11 А класу Корольової Ірини з навантаженням 12 годин на тиждень з 26.09.2016р.,
 • учню 11 Б класу Петраковському Костянтину з навантаженням 12 годин на тиждень з 14.09.2016р.,
 • учениці 5 А класу Ліхачовій Вероніці з навантаженням 8 годин на тиждень з 10.11.2016р.,
 • учениці 9 В класу Єдинак Поліні з навантаженням 8 годин на тиждень з 11.01.2017р.,
 • учениці 11 Б класу Мандриці Анастасії з навантаженням 12 годин на тиждень з 06.02.2017р.,
 • учню 6 В класу Харі Георгію з навантаженням 8 годин на тиждень з 23.03.2017р. по 26.05.2017р.

Кожному учню був складений індивідуальний навчальний план та призначені вчителі-предметники, затверджено календарний план занять. Заняття з учнями проводились згідно складеного розкладу. Зміст проведеної роботи, навчальні досягнення учнів з предметів обліковувались в окремому журналі.

Заступники директора Кураш Л.П. і Злотнікова О.М. систематично проводили перевірку проведення занять та їх облік в журналі.

Перевіркою було встановлено, що більшість вчителів своєчасно заповнюють сторінки журналів, ведуть облік навчальних знань учнів. Позитивний досвід слід відмітити у вчителів: Панасюк Н.В., Шевцової Є.В., Вишнягової В.О.

Протягом навчального року вивчався стан викладання англійської мови, російської мови та зарубіжної літератури

Слід зазначити, що вчителі Базика М.Ю., Злотнікова О.М., Гершун В.О., Козловська Н.С., Соколова Н.Л., Степанова Л.П., Хайсарова К.К., Чайка М.М. ставлять перед собою завдання при вивченні англійської мови формувати в учнів комунікативну компетенцію шляхом  здійснення усного і писемного мовленнєвого спілкування, розуміння на слух змісту адаптованих і автентичних текстів, читання й розуміння текстів різних жанрів. Згідно Загальноєвропейським рекомендаціям з мовної освіти вчителі використовують ведення портфоліо в 5,6,9 класах, де учні на початок року відмічають свій рівень володіння англійської мови, збирають свої кращі роботи, лексичні листки, щоб в кінці року відмітити успіх у вивченні мови. Розповсюдженим є використання ігрових моментів в ході уроку для учнів середньої ланки,  рольових ігор для старшокласників.  

Вчителі Злотнікова О.М., Соколова Н.Л., Степанова Л.П., Чайка М.М. широко використовують методи створення рольових ситуацій, які дозволяють розвивати навички спонтанного діалогічного та монологічного мовлення з теми уроку, індивідуальні та колективні творчі завдання, ситуації- змагання, різноманітні тематичні ігри, які вносять елемент нестандартності та підвищують зацікавленість учнів. Розвиток навичок непідготовленого мовлення на уроках із метою активізації засвоєння або закріплення лексичного матеріалу допомагає досягати кращих результатів у навчанні.

Вчителі Базика М.Ю., Гершун В.О., Козловська Н.С. активно користуються додатковими тематичними текстами та аудіоматеріалами з метою інтенсифікації засвоєння учнями нових лексичних одиниць, сприяння розвитку мовлення учнів та інтересу до навчання. Використання аудіювання на уроках цих учителів допомагає урізноманітнювати форми та засоби викладання, дозволяє учням поповнювати словниковий запас, підвищувати рівень володіння іноземною мовою. Робота з розвитку аудіювання навчає учнів сприймати на слух різні нюанси у вимові носіїв мови, що є основною проблемою розуміння іноземної мови.

Зрізові роботи показали переважно достатній рівень володіння англійською мовою — середній показник по школі 85%.

Учні вчителів методичного обєднання іноземних мов показали високі результати на ІІ і ІІІ етапах олімпіади з англійської мови у 2016-2017 н.р.

Прізвище, ім'я вчителя

Результати олімпіади (район)

Результати олімпіади (місто)

Базика М.Ю.

2

 

Злотнікова О.М.

3

 

Гершун В.О.

2

 

Козловська Н.С.

4

1

Соколова Н.Л.

2

1

Хайсарова К.К.

1

 

Згідно з річним планом роботи школи протягом вересня - грудня була проведена перевірка стану викладання російської мови та зарубіжної літератури.

Дегтяр А.В., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, викладає зарубіжну літературу у 8-11 класах. Відмінною рисою всіх уроків Дегтяр А.В. є підпорядкування всіх видів завдань одній обраній, саме на цей урок темі, наприклад, «Класицизм у світовій літературі» і т.д. Вчителем чітко ставиться мотивація уроку, підводяться підсумки кожного етапу. Під час актуалізації опорних знань використовує різні форми роботи, а саме: «мікрофон», «незакінчене речення», «мозковий штурм», під час закріплення матеріалу використовує роботу в парах, ігрові форми роботи. Позитивним є заохочення учнів на уроці, використання рольових ігор, ігрових моментів, цікавого матеріалу, проводяться уроки-вистави, уроки-марафони та ін.

Можна зробити висновок про високий рівень викладання російської мови та літератури в гімназії. Вчителі досягають вагомих результатів щодо знань учнів з даних предметів.

Результати участі учнів в районній олімпіаді з російської мови: взяло участь в районній олімпіаді з російської мови 3 учнів, переможців – 1 учень – Павлюк Т. (9б).

Результати участі учнів в районній олімпіаді зі зарубіжної літератури: взяло участь 43 учні, переможців – 10, що складає 25 % від загальної кількості. Переможцями стали:

ПІБ учня

Клас

Місце

Вчитель, який підготував переможця

Билінкіна Е.

7 А

3

Чернуха І.М.

Шаповалова Ю. М.

7 А

3

Чернуха І.М.

Бакун М.

7 Б

3

Чернуха І.М.

Мацюк І.

7 Б

3

Чернуха І.М.

Пархомюк О.

7 Б

3

Чернуха І.М.

Кухар Д.

8 Б

3

Дегтяр А.В.

Черешинська А.

8 А

3

Дегтяр А.В.

Довбня А.

8 Б

3

Дегтяр А.В.

Панова М.

10 Б

2

Дегтяр А.В.

Заступниками директора з навчально-виховної роботи проведено якісний аналіз результатів навчання учнів гімназії за напрямами:

Суспільно-гуманітарна галузь

Природничо-математична галузь

Іноземні мови

Аналіз показників подано в таблиці:

Галузь

Предмети

Суспільно-гуманітарна галузь

Українська мова

Українська література

Зарубіжна література

Історія України

Всесвітня Історія

Правознавство

якість%

93

94

99

97

97

99

10-12%

22

47

62

47

47

73

6-4%

7

5

1

3

3

1

олімп район

8

10

9

3

олімп місто

2

2

0

0

середній показник

97%

Природничо-математична галузь

Алгебра

Геометрія

Фізика

Хімія

Географія

Біологія

Інформатика

якість%

88

88

91

76

99

86

99

10-12%

26

29

29

24

55

24

78

6-4%

11

13

14

14

1

14

1

3-1%

1

           

олімп район

5

3

3

4

6

0

олімп місто

1

1

0

0

3

0

середній показник

91%

Іноземні мови

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Іспанська мова

якість%

96

96

93

86

10-12%

39

79

47

41

6-4%

4

4

7

8

3-1%

       

олімп район

9

0

0

0

олімп місто

2

0

0

0

середній показник

93%

Аналіз результатів вказує на ґрунтовну підготовку учнів з предметів різного напряму, проте вимагає вивчення та пошук нових засобів підготовки учнів, які мають високі досягнення до участі у предметних олімпіадах.

Особливості організації навчально-виховного процесу

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.
Учителі гімназї ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Гімназія має свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процесу.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на уроках вчителі намагаються створювати умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Головна мета використання нетрадиційних форм роботи на уроках - це зацікавлення дітей навчальною працею й утримання цього інтересу. Тільки в разі такого підходу формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного та морального здоров’я, яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Концепцією Нової української школи, є можливим.

Організація роботи з обдарованими та здібними учнями

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

На виконання Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, на виконання наказу МОН України від 19 серпня 2016 року №1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13 вересня 2016 року №758 «Про проведення I (шкільного) та II (районного) етапів Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої учнівської молоді з метою підтримки обдарованої молоді в гімназії було організовано та проведено 1 тур предметних олімпіад, призери першого туру взяли участь у 2 турі предметних олімпіад (райнному) та 3 турі (міському), 1 тур конкурсу –захисту наукових робіт старшокласників (районний), переможці якого взяли участь у 2 (міському) турі конкурсу. У лютому 2017 року учня 9 класів гімназії взяли участь у Всеукраїнській універсіаді при КіМУ, а  у квітні в рамках Дня гімназії в КіМУ відбулася конференція, де наукові роботи представили учні 8 класів гімназії. Протягом навчального року учні гімназії брали активну участь у різноманітних інтелектуальних, творчих конкурсах району та міста.

«Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – вказує на талант учителя, вміння їх вирощувати – на мистецтво». Результативність підготовки до Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад і участі випускників у них, формування наукового світогляду через роботу в науковому товаристві учнів «Інтелект», участь в інтелектуальних предметних конкурсах вказують, що учителі гімназії – талановиті та володіють мистецтвом вирощування успішних гімназистів.

Шкільна олімпіада проводилася у вересні по суботах

Призери минулого року брали участь у шкільній олімпіаді за бажанням, оскільки мали право на участь в районній олімпіаді

10 вересня - суспільно-гуманітарні предмети

Запрошувалися учні, які бажали перевірити свої можливості. Учитель за результатами олімпіади визначав додаткову групу учнів-потенційних членів команди, - організовував роботу з командою протягом першого семестру

24 вересня – іноземні мови

17 вересня – природничо-математичні предмети

Для учнів 5-11 класів відкритими є конкурс знавців української мови ім. П.Яцика, для учнів 6 класів – районний тур олімпіади з математики, для учнів 7 класів – районний тур олімпіади з української мови та літератури, з 8 класу розпочинається реальна участь гімназистів у більшості предметних олімпіад. Результативність участі гімназистів старших класів у предметних олімпіадах залежить від якісного складу учнів даної паралелі.

Позитивними є показники результативності участі гімназистів в олімпіадах з предметів, що є профільними або вивчаються поглиблено.

Призером міжнародного рівня у 2016-2017 н.р. став Буранов Владислав, який брав участь у міжнародному конкурсі юних науковців в Пекіні та посів там 2 місце. Проте слід вказати, що досяг Владислав цих результатів, працюючи у міському палаці дітей та юнацтва, не маючи педагогічного керівника в гімназії.

Аналіз результатів участі гімназистів у міських турах олімпіад та конкурсів

Серед призерів міського рівня учні 8-11 класів

Порівняння діаграм та їх значень вказує на нестабільність більшості результатів предметних олімпіад (міський тур) та вимагає подальшого визначення кроків щодо підготовки гімназистів до участі у міському ьтурі предметних олімпіад.

Система роботи наукового товариства старшокласників
«Інтелект» будується на принципах написання наукових робіт, пов’язаних з профілем учнів 8 класів (реферативна робота) та з предметами, які викладають класні керівники

8а,в – іноземна філологія - учні писали роботи з англійської мови (Злотнікова О.М., Базика М.Ю.)

8б – математичний – учні писали роботи з математики (Кураш Л.П.)

Для полегшення організації написання наукової роботи учні одного 8 класу пишуть роботи на споріднені теми, щ дозволяє їм поширити свої знання з даної теми, організовувати зустрічі з науковцями, працівниками профільних бібліотек тощо.

Учні 9 класів мають можливість змінити предмет, тему роботи за власним бажанням при узгодженні з педагогічним керівником та взяти участь у конкурсі МАН України «Дослідник» або продовжити минулорічну роботу, додавши власне дослідження та представивши результати роботи на ій універсіаді в КіМУ.

Результати даної роботи (кількість призерів конкурсів – учнів 9 класів) вказують на правильність обраного курсу

 

2015-2016

2016-2017

конкурс МАН

6

6

Всеукраїнська універсіада

10

14

Крім того аналіз участі в міському турі конкурсу ММАН вказує на позитивну роботу з даного напрямку вчителів історії Шевцової Є.В., Тарасюк Т.Д.

Аналіз результативності участі у районних турах олімпіад та конкурсів

Заслуговує уваги порівняльна таблиця кількості переможців предметних олімпіад та предметних конкурсів за паралелями (районний тур):

Паралелі

Кількість переможців

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

2015-2016 н.р.

6-ті

2

2

7

2

7-мі

8

5

7

10

8-мі

16

20

28

13

9-ті

24

17

26

18

10-ті

9

13

23

29

11-ті

28

6

16

7

Аналіз результатів вказує на системну роботу вчителів гімназії з підготовки до участі в районних предметних олімпіадах (кольорові позначки), проте слід приділяти особливу увагу участі випускників 11 класів у предметних олімпіадах.

Аналіз результатів в інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсах та змаганнях різного рівня

Відповідно до річного плану роботи гімназії учні 5-11 класів брали участь у різноманітних конкурсах та змаганнях районного, міського та міжнародного рівнів та мають відповідні результати, що представлені в таблиці нижче

Павлюк Тетяна

район конкурс ім.П.Яцика,1

Панасюк Н.В.

Дейнега Ольга

район конкурс ім.П.Яцика,2

Каштан Л.І.

Мацюк Ірина

район конкурс ім.П.Яцика,2

Гладіліна О.В.

Молочная Євгенія

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

Орнатська Валерія

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

Романюк Мирослава

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

Шудра Руслан

10б

район конкурс ім.П.Яцика,2

Павловська О.В.

Жидкова Євгенія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

Резніченко Єгор

10б

район конкурс ім.П.Яцика,3

Павловська О.В.

Романюк Надія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Кондратюк С.Г.

Хархардіна Вікторія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Каштан Л.І.

Ситнікова Олександра

район конкурс ім.Т.Шевченка,1

Кондратюк С.Г.

Марченко Вероніка

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

Мацюк Ірина

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

Нагаєвська Ірина

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

Панова Марія

10б

район конкурс ім.Т.Шевченка,3

Павловська О.В.

Романюк Надія

район конкурс ім.Т.Шевченка,3

Кондратюк С.Г.

Бакун Марія

7б,

 місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Гладіліна О.В.

Павлюк Тетяна

місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

Дейнега Ольга Вікторівна

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Каштан Л.І.

Овцинов Ілля

10б

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Павловська О.В.

Орнатська Валерія

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

Панова Марія

10б

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Павловська О.В.

Романюк Мирослава

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

Романюк Надія

місто, конкурс Шевченка, 2

Кондратюк С.Г.

Ситнікова Олександра

місто,конкурс Шевченка, 2

Кондратюк С.Г.

Панова Марія

 10б

місто,конкурс Шеченка, 2

Павловська О.В.

Бондар Поліна

8-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Головешко Віталіна

9-б

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Денищенко Анна

9-а

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Ковтуненко Ксенія

8-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Кондратенко Аліна

8-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Лебідь Анна

6-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Мірошніченко Андрій

 8-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Осатюк Валентин

9-а

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Остахов Євген

 8-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Пісна Анастасія

6-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Плачкова Наталья

6-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Ремінна Поліна

9-б

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Федорова Катерина

 6-в

міський “Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Зайченко Анна

7-б

 Відкритий районний конкурс-фестиваль джазового мистецтва «Home Jazz»,1

виховна 

Радченко Ірина

9-в

Відкритий районний конкурс-фестиваль джазового мистецтва «Home Jazz»,1

виховна 

Єршова Вікторія

9-в

Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017,1

виховна 

Ковальчук Анжеліка

9-в

Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017,1

виховна 

Бакун Марія

7-б

 Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017», 2

виховна 

Бондар Поліна

8-в

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада», 2

виховна 

Жидкова Єлізавета

9-а

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада»,2

виховна 

Міщенко Катерина

10а

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада»,2

виховна 

Меркулова Анастасія

10а

Генеральний секретар МООН – 2017 у гімназії № 136 м. Києва,

виховна 

Грищенко Єва

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

Денищенко Анна

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

Жидкова Єлізавета

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

Бублик Анна

10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку» ,1

виховна 

Терембець Дарина

10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку» ,1

виховна 

Сергієнко Карина

 10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку»,1

виховна 

Меркулова Анастасія

10а

кращий делегат у Міжнародній МООН у Львові  у квітні 2017

виховна 

Голдович Валерія

кращий спікер Дебатного турніру «Бердянський ринг 2016»

виховна 

Резніченко Єгор

10б

кращий учасник імітаційної гри «Рада Безпеки» у гімназії №191.

 

Голдович Валерія

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017,

виховна 

Ісса Діана

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017,

виховна 

Репецька Анастасія

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017

виховна 

Билінкіна Еліна

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Бондар Поліна

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Дзюбаненко Марина

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Довбня Анастасія

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва

виховна 

Зубрицька Анастасія

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Мацюк Ірина

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Плачкова Наталія

10а

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Репецька Анастасія

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Тішкін Микита

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Щербак Ольга

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Костенко Аліса

10а

Кращій делегат Моделі ООН – 2017 «Мир у світі – запорука сталого розвитку людства»

виховна 

Билінкіна Єліна

Міська інтелектуальна гра «Юніор», 1

виховна 

Буднікова Валерія

 7-б

Міська інтелектуальна гра «Юніор», 1

виховна 

Заставнюк Володимир

 7-б

Міська інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

Мацюк Ірина

7-б

Міська інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

2 місце в районному конкурсі «Київський вальс» виборола команда учнів 11 класів кер. Пуляк О.О.

Аналіз результатів особистої участі в олімпіадах, конкурсах та змаганнях різного рівня

В таблиці подана інформація про персональні досягнення гімназистів у районних та міськіх предметних олімпіадах, конкурсі МАН, інших конкурсах (ранжування за рейтингом).

ПІ учня

клас

вид змагань

учитель, керівник

Буранов Владислав

місто МАН біологія, 1

 

Міжнародний конкурс юних науковців, Пекін, 2 м.

 

 місто МАН математика , 2

 

Шудра Руслан

10б

10

район олімпіада, Біологія,2

Вишнягова В.О.

район олімпіада, англійська мова,2

Злотнікова О.М.

район олімпіада, Математика,3

Кураш Л.П.

район олімпіада, українська мова, література,3

Павловська О.В.

район конкурс ім.П.Яцика,2

Павловська О.В.

район олімпіада, Фізика,1

Сологубовська Л.І.

район олімпіада, Історія,2

Тарасюк Т.Д.

місто МАН фізика, 2

Сологубовська Л.І.

місто олімпіада, Фізика,3

Сологубовська Л.І.

район, МАН, Біофізика 2

Сологубовська Л.І.

Резніченко Єгор

10б

9

район олімпіада, Біологія,1

Вишнягова В.О.

район олімпіада, англійська мова,3

Злотнікова О.М.

район олімпіада, Математика,2

Кураш Л.П.

район конкурс ім.П.Яцика,3

Павловська О.В.

район олімпіада, Правознавство,3

Тарасюк Т.Д.

район олімпіада, Історія,3

Шевцова Є.В.

район олімпіада, Географія,1

Шевчук І.В.

кращий учасник імітаційної гри «Рада Безпеки» у гімназії №191.

 

місто МАН фізика, 1

Сологубовська Л.І.

Панова Марія

10б

8

район олімпіада, зарубіжна література,2

Дегтяр А.В.

район олімпіада, Психологія,1

Кондратюк С.Г.

район конкурс ім.П.Яцика ,1

Павловська О.В.

район конкурс ім.Т.Шевченка,3

Павловська О.В.

район олімпіада, Правознавство,2

Тарасюк Т.Д.

місто олімпіада Заруб., 2

 Дегтяр А.В.

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Павловська О.В.

місто,конкурс Шеченка, 2

Павловська О.В.

Бакун Марія

9

член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління», 3

виховна 

 Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017», 2

виховна 

район олімпіада, Хімія, 3

Боярчук В.В.

район олімпіада, українська мова, література, 3

Гладіліна О.В.

район, конкурс ім.П.Яцика,2

Гладіліна О.В.

район олімпіада, Фізика, 2

Дерід Т.В.

район олімпіада, Математика,3

Кураш Л.П.

район олімпіада, зарубіжна література, 3

Чернуха І.М.

 місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Гладіліна О.В.

місто олімпіада, Математ,3

Кураш Л.П.

Овцинов Ілля

10б

7

район олімпіада, українська мова, література,2

Павловська О.В.

район конкурс ім.П.Яцика,1

Павловська О.В.

район олімпіада, Фізика,2

Сологубовська Л.І.

місто олімпіада, Укр.., 3

Павловська О.В.

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Павловська О.В.

місто МАН фізика, 2

Сологубовська Л.І.

район, МАН, Теоретична фізика 2

Сологубовська Л.І.

Орнатська Валерія

6

район олімпіада, англійська мова,3

Козловська Н.С

район олімпіада, українська мова, література,1

Панасюк Н.В.

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

район, МАН, Всесвітня історія 2

Шевцова Є. В

район МАН всесвітня історія

Шевцова Є.В.

Мацюк Ірина

7-б

8

Районна інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

Міська інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

район олімпіада, українська мова, література,2

Гладіліна О.В.

район конкурс ім.П.Яцика,2

Гладіліна О.В.

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

район олімпіада, фізика,2

Дерід Т.В.

район олімпіада, зарубіжна література,3

Чернуха І.М.

Каналош Кирило

5

район олімпіада, Хімія,1

Боярчук В.В.

район олімпіада, Біологія,2

Вишнягова В.О.

район олімпіада, англійська мова,2

Козловська Н.С.

 місто олімпіада біол.., 2

Вишнягова В.О.

місто олімпіада Англ.,3

Козловська Н.С.

Молочная Євгенія

5

район олімпіада, англійська мова,3

Гершун В.О.

район олімпіада, українська мова, література,3

Панасюк Н.В.

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

місто МАН мистецтвознавство, 3

 

район МАН мистецтвознавство, 2

 

Павлюк Тетяна

6

район олімпіада, російська мова, література,1

Борзенкова Т.А.

район олімпіада, українська мова, література,1

Панасюк Н.В.

район конкурс ім.П.Яцика,1

Панасюк Н.В.

місто олімпіада, Рос.,3

Борзенкова Т.А.

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,1

Маньківська О.П.

місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

Бондар Поліна

8-в

6

“Краєзнавчий квест”, 2

виховна 

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада», 2

виховна 

район олімпіада, англійська мова,3

Базика М.Ю.

район олімпіада, Біологія,2

Вишнягова В.О.

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

місто олімпіада, Біолог.3

Вишнягова В.О.

Жидкова Єлизавета

5

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада»,2

виховна 

район конкурс ім.П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

район МАН історичне краєзнавство

Шевцова Є.В.

район, МАН, Історичне краєзнавство 

2

Шевцова Є.В.

Мамчій Олександра

10в

5

 член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

район олімпіада, англійська мова,3

Соколова Н.Л.

район олімпіада, Історія,3

Тарасюк Т.Д.

район, МАН, Історія України 2

Шевцова Є. В

район, МАН, правознавство 1

Шевцова Є. В

Міщенко Катерина

10в

5

член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада»,2

виховна 

район олімпіада, Історія,3

Тарасюк Т.Д.

район, МАН, Історія України 1

Шевцова Є. В

місто МАН історичне краєзнавство, 2

Шевцова Є.В.

Мирза Ольга

10в

5

район олімпіада, англійська мова,3

Соколова Н.Л.

район олімпіада, Історія,3

Тарасюк Т.Д.

місто олімпіада, англійська мова,3

Соколова Н.Л.

район, МАН, етнологія 1

Шевцова Є. В

місто МАН етнологія,  2

Шевцова Є.В.

Дзюбаненко

Марина

4

член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

район, МАН, Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 2

Єдинак О.М.

місто, МАН, Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 3

Єдинак О.М.

Голдович Валерія

4

 член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017,

виховна 

кращий спікер Дебатного турніру «Бердянський ринг 2016»

виховна 

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Борзенкова Т.А.

Довбня Анастасія

3

район олімпіада, зарубіжна література,3

Чернуха І.М.

район олімпіада, географія ,3

Шевчук І.В.

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва

виховна 

Щербак Ольга

район олімпіада, англійська мова,3

Базика М.Ю.

район олімпіада, Біологія,3

Вишнягова В.О.

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Єршова Вікторія

9-в

3

Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017,1

виховна 

район, МАН, мистецтвознавство, 3

Кіреєва І.Ю.

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,1

Кіреєва І.Ю.

Билінкіна Еліна

4

район олімпіада, зарубіжна література, 3

Чернуха І.М.

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Районна інтелектуальна гра «Юніор» , 1

виховна 

Міська інтелектуальна гра «Юніор», 1

виховна 

Буднікова Валерія

 7б

3

Районна інтелектуальна гра «Юніор», 1

виховна 

Міська інтелектуальна гра «Юніор», 1

виховна 

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»,3

виховна 

Ісса Діана

3

 член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017,

виховна 

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Борзенкова Т.А.

Денищенко Анна

3

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

район, МАН, Українська література 1

Шевцова Є.В.

Назаренко  Дарія

 10б

3

місто МАН літературна творчість, 3

Павловська ОЛ.В.

район олімпіада, Психологія,3

Кондратюк С.Г.

район, МАН, Літературна творчість 1

Павловська О.В.

Кирієнко Михайло

район олімпіада, Історія,3

Шевцова Є.В.

місто МАН всесвітня історія,, 1

Тарасюк Т.Д.

район, МАН, Всесвітня історія 3

Тарасюк Т.Д.

Нищенко Валерія

10б

член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

район олімпіада, Психологія,3

Кондратюк С.Г.

Дейнега Ольга

район конкурс ім.П.Яцика,2

Каштан Л.І.

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Каштан Л.І.

Комаревський Володимир

6-а

Районна інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

Районний фестиваль «В очікуванні Різдва»,2

виховна 

Меркулова Анастасія

10а

2

Генеральний секретар МООН – 2017 у гімназії № 136 м. Києва,

виховна 

кращий делегат у Міжнародній МООН у Львові  у квітні 2017

виховна 

Пархом’юк Ольга

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»,3

виховна 

район олімпіада, зарубіжна література,3

Чернуха І.М.

Пісна Анастасія

6-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»,3

виховна 

Рижова Анна

11-б

Районний конкурс «Авторська пісня та співана поезія»,1

виховна 

Районний конкурс «Авторська пісня та співана поезія»,1

виховна 

Рикун Милана

9-в

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Кіреєва І.БЮ.

Ситнікова Олександра

район конкурс ім.Т.Шевченка,1

Кондратюк С.Г.

 місто,конкурс Шевченка, 2

Кондратюк С.Г.

Сітовська Вероніка

район олімпіада, англійська мова,2

 

район, МАН, мистецтвознавство 1

Букреєва Г.Б.

Спутай Дарина

11б

район олімпіада, Біологія,2

Князева О.В.

місто олімпіада, Біолог.,3

Князева О.В.

Степанюк Назар

район, МАН, Всесвітня історія 2

Шевцова Є. В

район МАН всесвітня історія,

Шевцова Є.В.

Суворова Анна

район, МАН, Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія, ветеринарія) 1

Вишнягова В.О.

район, МАН, архітектура,2

 

Бацак Назарій

11а

район олімпіада, зарубіжна література,3

Дегтяр А.В.

місто олімпіада Зар., 3

Дегтяр А.В.

Бублик Анна

10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку» ,1

виховна 

район, МАН, Археологія 2

Шевцова Є. В

Грищенко Єва

Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві»,1

виховна 

район, МАН, мистецтвознавство 2

Борзенкова Т.А.

Заставнюк Володимир

 7-б

Районна інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

 7-б

Міська інтелектуальна гра «Юніор»,1

виховна 

Михайлова Божена

район олімпіада, Біологія,3

Вишнягова В.О.

район, МАН, Психологія 2

Кондратюк С.Г.

Морозов Матвій

район олімпіада, Фізика,3

Ходак В.М.

район олімпіада, Географія,3,

Шевчук І.В.

Плачкова Наталія

6-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

 Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»,3

виховна 

Постова Анна

район, МАН, мистецтвознавство, 3

Борзенкова Т.А.

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Борзенкова Т.А.

Іщенко Оксана

район, МАН, мистецтвознавство,3

Дегтяр А.В.

район, МАН, Історія України 2

Шевцова Є. В

Репецька Анастасія

кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017

виховна 

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Романюк Мирослава

район конкурс ім.П.Яцика,2

Панасюк Н.В.

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панасюк Н.В.

Сошенко Богдан

район олімпіада, англійська мова,2

Козловська Н.С

район, МАН, Історія України 3

Тарасюк Т.Д.

Бекешко Ірина

10 в

район, МАН, Історія України, 2

Шевцова Є. В

10 в

місто МАН історичне краєзнавство, 3

Шевцова Є.В.

Плачкова Юлія

10а

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Баштова Катерина

район, МАН, Історичне краєзнавство  2

Кірєєва І.Ю..

Беляєв Костянтин Олександрович

10в

район, МАН, Історія України 3

Шевцова Є. В

Бєляєв Олександр

Районні змагання з міні-футболу,2

виховна 

Бігус Олексій

район олімпіада, Історія,3

Шевцова Є.В.

Авраміді Софія

район олімпіада, Математика, 3

Кураш Л.П.

Аль-Фарадж Алиса

 6-в

 Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»,3

виховна 

Ахременко Іван

5-в

Районні змагання з міні-футболу, 2

виховна 

Бадзюх Євгенія

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Дегтяр А.В.

Бондаренко Дар’я

10в

район олімпіада, англійська мова,2

Базика М.Ю.

Буряк Анна

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 2

Борзенкова Т.А.

Вдовиченко Маргарита

11а

район олімпіада, Психологія,3

Кондратюк С.Г.

Вітер Діана

6-в

Районний конкурс «Поетична весна

виховна 

Ворона Антон

район олімпіада, Історія,2

Шевцова Є.В.

Гамалій Данило

5-в

Районні змагання з міні-футболу,2

виховна 

 Гломозда Дар’я

7-а

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Головешко Вталіна

9-б

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Горбенко Дар'я

місто МАН математика, 2

 

Гордієнко Андрій

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Борзенкова Т.А.

Довгаль Іван

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Маньківська О.П.

Єдинак Поліна

район, МАН, Психологія 2

Кондратюк С.Г.

Задорожний Ростислав

10в

район, МАН, Археологія 3

Шевцова Є. В

Зайченко Анна

7-б

 Відкритий районний конкурс-фестиваль джазового мистецтва «Home Jazz»,1

виховна 

Захарчук Вікторія

11б

район олімпіада, Хімія,3

Боярчук В.В.

Зікратов Олександр

11б

район олімпіада, Географія,3

Шевчук І.В.

Зубрицька Анастасія

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Клименко Марія

 Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»,3

виховна 

Князєва Єлизавета

район олімпіада, англійська мова,2

Козловська Н.С

Ковалик Дмитро

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 3

Кіреєва І.Ю.

Ковальчук Анжеліка

9-в

Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017,1

виховна 

Ковтуненко Ксенія

8-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Кондратенко Аліна

8-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Костенко Аліса

10а

Кращій делегат Моделі ООН – 2017 «Мир у світі – запорука сталого розвитку людства»

виховна 

Кривоніщенко Гліб

10в

район, МАН, Археологія 1

Шевцова Є. В

Кузіна Катерина

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»,3

виховна 

Кухар Дарина

район олімпіада, зарубіжна література,3

Чернуха І.М.

Лебідь Анна

6-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Марченко Вероніка

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

Мірошніченко Андрій

 8-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Нагаєвська Ірина

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Гладіліна О.В.

Осатюк Валентин

9-а

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Остахов Євген

 8-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Педченко Софія

район, МАН, Мистецтвознавство 2

Борзенкова Т.А.

Пікалов Михайло

5-б

Районний конкурс оригінального жанру «Арт-позитив»,2

виховна 

Радзієвський Роман

5-б

 Районні змагання з міні-футболу,2

виховна 

Радченко Ірина

9-в

Відкритий районний конкурс-фестиваль джазового мистецтва «Home Jazz»,1

виховна 

Райкова Аліса

6-б

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Рачков Микита

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Маньківська О.П.

Ремінна Поліна

9-б

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Рибалка Яна

район олімпіада, Математика, 3

Кураш Л.П.

Рожко Марина

6-а

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Русанжик Віолетта

11а

район олімпіада, Психологія,2

Кондратюк С.Г.

Самарін Нікіта

район олімпіада, Правознавство,3

Тарасюк Т.Д.

Секацький Серафім

 член команди-переможця у Районному дебатному турнірі 2016

виховна 

Сергієнко Карина

 10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку»,1

виховна 

Сизенко Ілля

5-в

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Сітовський Гліб

5-в

Районні змагання з міні-футболу,2

виховна 

Стецюк Віктор Сергійович

район, МАН, правознавство 2

Тарасюк Т.Д.

Суханов Григорій

район олімпіада, Історія,2

Шевцова Є.В.

Терембець Дар’я

10в

Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку» ,1

виховна 

Тишкевич Д.

6-а

Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя»,1

виховна 

Тішкін Микита

кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва,

виховна 

Федорова Катерина

 6-в

“Краєзнавчий квест”,2

виховна 

Федосенко Серафима

район олімпіада, українська мова, література,2

Панасюк Н.В.

місто олімпіада, Укр..,2

Панасюк Н.В.

Хамад Імад

район олімпіада, англійська мова,3

Злотнікова О.М.

Хархардіна Вікторія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Каштан Л.І.

Хотько Ярослав

 Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»3,

виховна 

Ципан Анжела

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»,3

виховна 

Чепіков Андрій

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 3

Букреєва Г.Б.й

Чуєнко Юлія

 7б

Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»,3

виховна 

Яковець Артем

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Маньківська О.П.

Щорічно за підсумками особистих результатів в гімназії вручається іменні грошові премії. Цього року за представленням ради гімназії та педагогічної ради представлено до нагород таких учнів:

Премія ім.засл вчителя України Калінічева А.Г. – Шудра Руслан, 10б

Премія ім.засл. працівника освіти України Почесного директора гімназії Коренькової Л.О. – Мищенко К., Мамчій О. (10в)

Премія голови БФ «СВіТ» «Триумф учнівський» - Резниченко Єгор (10б)

Премія голови ради гімназії «Злет учнівський» - Панова Марія (10б)

Аналіз результатів роботи вчителів – предметників з підготовки гімназистів до участі в олімпіадах, конкурсах та змаганнях різного рівня

Результати учнів неможливі без системної роботи вчителів гімназії. Цьогорічні показники вказують на системне збільшення кількості вчителів, які підготували не менш 4 учнів-призерів олімпіад, конкурсів різного ґатунку. Показники представлено в таблиці

ПІБ вчителя

ПІ учня

рівень, предмет, місце

Шевцова Є. В

29

Кривоніщенко Гліб Юрійович

район, МАН, Археологія 1

Бублик Анна Ярославівна

район, МАН, Археологія 2

Задорожний Ростислав Володимирович

район, МАН, Археологія 3

Орнатська Валерія Іванівна

район, МАН, Всесвітня історія 2

Степанюк Назар Вадимович

район, МАН, Всесвітня історія 2

Мирза Ольга Василівна

район, МАН, етнологія 1

Міщенко Катерина Анатоліївна

район, МАН, Історія України 1

Іщенко Оксана Валеріївна

район, МАН, Історія України 2

Мамчій Олександра Сергіївна

район, МАН, Історія України 2

Беляєв Костянтин Олександрович

район, МАН, Історія України 3

Бекешко Ірина Валеріївна

район, МАН, Історія України, 2

Мамчій Олександра Сергіївна

район, МАН, правознавство 1

Мирза Ольга Василівна

місто МАН етнологія,  2

Міщенко Катерина Анатоліївна

місто МАН історичне краєзнавство, 2

Бекешко Ірина Валеріївна

місто МАН історичне краєзнавство, 3

Орнатська Валерія Іванівна

район МАН всесвітня історія

Степанюк Назар Вадимович

район МАН всесвітня історія,

Жидкова Єлизавета Геннадіївна

район МАН історичне краєзнавство

Ворона Антон

район олімпіада, Історія,2

Суханов Григорій

район олімпіада, Історія,2

Бігус Олексій

район олімпіада, Історія,3

Кирієнко Михайло

район олімпіада, Історія,3

Резніченко Єгор

район олімпіада, Історія,3

Жидкова Єлизавета Генадіївна

район, МАН, Історичне краєзнавство 

2

Деніщенко Анна Вікторівна

район, МАН, Українська література 1

Шудра Руслан

район олімпіада, Історія,2

Мамчій Олександра

район олімпіада, Історія,3

Мирза Ольга

район олімпіада, Історія,3

Міщенко Катерина

район олімпіада, Історія,3

Панасюк Н.В.

13

Федосенко Серафима Андріївна

місто олімпіада, Укр..,2

Павлюк Тетяна Романівна

місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Орнатська Валерія Іванівна

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Романюк Мирослава Русланівна,

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Павлюк Тетяна

район конкурс ім.П.Яцика,1

Молочная Євгенія

район конкурс ім.П.Яцика,2

Орнатська Валерія

район конкурс ім.П.Яцика,2

Романюк Мирослава

район конкурс ім.П.Яцика,2

Жидкова Євгенія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Орнатська Валерія

район олімпіада, українська мова, література,1

Павлюк Тетяна

район олімпіада, українська мова, література,1

Федосенко Серафима

район олімпіада, українська мова, література,2

Молочная Євгенія

район олімпіада, українська мова, література,3

Павловська О.В.

13

Овцинов Ілля Аркадійович

місто олімпіада, Укр.., 3

Овцинов Ілля Аркадійович

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панова Марія Ігорівна

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Панова Марія Ігорівна

місто,конкурс Шеченка, 2

Панова Марія

район конкурс ім.П.Яцика ,1

Овцинов Ілля

район конкурс ім.П.Яцика,1

Шудра Руслан

район конкурс ім.П.Яцика,2

Резніченко Єгор

район конкурс ім.П.Яцика,3

Панова Марія

район конкурс ім.Т.Шевченка,3

Овцинов Ілля

район олімпіада, українська мова, література,2

Шудра Руслан

район олімпіада, українська мова, література,3

Назаренко Дарія Сергіївна

район, МАН, Літературна творчість 1

Назаренко  Дарія  Сергіївна

місто МАН літературна творчість, 3

Кондратюк С.Г.

12

Романюк Надія

місто, конкурс Шевченка, 2

Ситнікова Олександра Дмитрівна

місто,конкурс Шевченка, 2

Романюк Надія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Ситнікова Олександра

район конкурс ім.Т.Шевченка,1

Романюк Надія

район конкурс ім.Т.Шевченка,3

Панова Марія

район олімпіада, Психологія,1

Русанжик Віолетта

район олімпіада, Психологія,2

Вдовиченко Маргарита

район олімпіада, Психологія,3

Назаренко Дарія

район олімпіада, Психологія,3

Нищенко Валерія

район олімпіада, Психологія,3

Єдинак Поліна Юріївна

район, МАН, Психологія 2

Михайлова Божена Олександрівна

район, МАН, Психологія 2

Борзенкова Т.А.

10

Буряк Анна

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 2

Гордієнко Андрій

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Постова Анна Вадимівна

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Голдович Валерія

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Ісса Діана

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Павлюк Тетяна Романівна

місто олімпіада, Рос.,3

Павлюк Тетяна

район олімпіада, російська мова, література,1

Грищенко Єва Андріївна

район, МАН, мистецтвознавство 2

Педченко Софія Олексіївна

район, МАН, Мистецтвознавство 2

Постова Анна Вадимівна

район, МАН, мистецтвознавство, 3

Сологубовська Л.І.

9

Резніченко Єгор Олегович

місто МАН фізика, 1

Овцинов Ілля Аркадійович

місто МАН фізика, 2

Шудра Руслан Геннадійович

місто МАН фізика, 2

Шудра Руслан Геннадійович

місто олімпіада, Фізика,3

Шудра Руслан

район олімпіада, Фізика,1

Овцинов Ілля

район олімпіада, Фізика,2

Шудра Руслан Геннадійович

район, МАН, Біофізика 2

Резніченко Єгор Олегович

район, МАН, Експериментальна фізика 1

Овцинов Ілля Аркадійович

район, МАН, Теоретична фізика 2

Вишнягова В.О.

9

Каналош Кирило Едуардович

 місто олімпіада біол.., 2

Бондар Поліна Вікторівна,

місто олімпіада, Біолог.3

Резніченко Єгор

район олімпіада, Біологія,1

Бондар Поліна

район олімпіада, Біологія,2

Каналош Кирило

район олімпіада, Біологія,2

Шудра Руслан

район олімпіада, Біологія,2

Михайлова Божена

район олімпіада, Біологія,3

Щербак Ольга

район олімпіада, Біологія,3

Суворова Анна Володимирівна

район, МАН, Екологія тваринного світу (зоологія, зоотехнія, ветеринарія) 1

Гладіліна О.В.

8

Бакун Марія Вадимівна

 місто, конкурс ім. П.Яцика,2

Мацюк Ірина

район конкурс ім.П.Яцика,2

Марченко Вероніка

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Мацюк Ірина

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Нагаєвська Ірина

район конкурс ім.Т.Шевченка,2

Бакун Марія

район олімпіада, українська мова, література, 3

Мацюк Ірина

район олімпіада, українська мова, література,2

Бакун Марія

район, конкурс ім.П.Яцика,2

Дегтяр А.В.

8

Бадзюх Євгенія

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Бацак Назарій Костянтинович

місто олімпіада Зар., 3

Панова Марія Ігорівна

місто олімпіада Заруб., 2

Панова Марія

район олімпіада, зарубіжна література,2

Бацак Назарій

район олімпіада, зарубіжна література,3

Іщенко Оксана Валеріївна

район, МАН, мистецтвознавство,3

Бакун Марія

район олімпіада, Фізика, 2

Мацюк Ірина

район олімпіада, фізика,2

Тарасюк Т.Д.

7

Кирієнко Михайло Олександрович

місто МАН всесвітня історія,, 1

Панова Марія

район олімпіада, Правознавство,2

Резніченко Єгор

район олімпіада, Правознавство,3

Самарін Нікіта

район олімпіада, Правознавство,3

Кірієнко Михайло Олександрович

район, МАН, Всесвітня історія 3

Сошенко Богдан Олексійович

район, МАН, Історія України 3

Стецюк Віктор Сергійович

район, МАН, правознавство 2

Кураш Л.П.

6

Бакун Марія Вадимівна

місто олімпіада, Математ,3

Авраміді Софія

район олімпіада, Математика, 3

Рибалка Яна

район олімпіада, Математика, 3

Резніченко Єгор

район олімпіада, Математика,2

Бакун Марія

район олімпіада, Математика,3

Шудра Руслан

район олімпіада, Математика,3

Чернуха І.М.

6

Бакун Марія

район олімпіада, зарубіжна література, 3

Билінкіна Еліна

район олімпіада, зарубіжна література, 3

Довбня Анастасія

район олімпіада, зарубіжна література,3

Кухар Дарина

район олімпіада, зарубіжна література,3

Мацюк Ірина

район олімпіада, зарубіжна література,3

Пархом’юк Ольга

район олімпіада, зарубіжна література,3

Кіреєва І.Ю.

5

Рикун Милана

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Ковалик Дмитро

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 3

Єршова Вікторія

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,1

Єршова Вікторія

район, МАН, мистецтвознавство, 3

Баштова Катерина Анатоліївна

район, МАН, Історичне краєзнавство  2

Козловська Н.С

5

Князєва Єлизавета

район олімпіада, англійська мова,2

Сошенко Богдан

район олімпіада, англійська мова,2

Орнатська Валерія

район олімпіада, англійська мова,3

Каналош Кирило

місто олімпіада Англ.,3

Каналош Кирило

район олімпіада, англійська мова,2

Маньківська О.П.

4

Павлюк Тетяна

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,1

Довгаль Іван

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Яковець Артем

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,2

Рачков Микита

Всеукраїнська універсіада в КіМУ,3

Шевчук І.В.

4

Довбня Анастасія

район олімпіада, географія ,3

Резніченко Єгор

район олімпіада, Географія,1

Зікратов Олександр

район олімпіада, Географія,3

Морозов Матвій

район олімпіада, Географія,3,

Базика М.Ю.

3

Бондаренко Дар’я

район олімпіада, англійська мова,2

Бондар Поліна

район олімпіада, англійська мова,3

Щербак Ольга

район олімпіада, англійська мова,3

Боярчук В.В.

3

Бакун Марія

район олімпіада, Хімія, 3

Каналош Кирило

район олімпіада, Хімія,1

Захарчук Вікторія

район олімпіада, Хімія,3

Злотнікова О.М.

3

Шудра Руслан

район олімпіада, англійська мова,2

Резніченко Єгор

район олімпіада, англійська мова,3

Хамад Імад

район олімпіада, англійська мова,3

Каштан Л.І.

3

Дейнега Ольга Вікторівна

місто, конкурс ім. П.Яцика,3

Дейнега Ольга

район конкурс ім.П.Яцика,2

Хархардіна Вікторія

район конкурс ім.П.Яцика,3

Єдинак О.М.

2

Дзюбаненко Марина Ігорівна

місто, МАН, Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 3

Дзюбаненко Марина Ігорівна

район, МАН, Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту 2

Князева О.В.

2

Спутай Дарина Олександрівна,

місто олімпіада, Біолог.,3

Спутай Дарина

район олімпіада, Біологія,2

Соколова Н.Л.

2

Мамчій Олександра

район олімпіада, англійська мова,3

Мирза Ольга

район олімпіада, англійська мова,3

Стецюк А.Д.

2

Резніченко Єгор

район олімпіада, Математика,2

Шудра Руслан

район олімпіада, Математика,3

Букреєва Г.Б.

2

Сітовська Вероніка Миколаївна

район, МАН, мистецтвознавство 1

Чепіков Андрій

Всеукраїнська універсіада в КіМУ, 3

Ходак В.М.

1

Морозов Матвій

район олімпіада, Фізика,3

Гершун В.О.

1

Молочная Євгенія

район олімпіада, англійська мова,3

Щорічно за підсумками особистих результатів в гімназії вручається іменні грошові премії. Цього року за представленням ради гімназії та педагогічної ради представлено до нагород таких учителів:

Премія ім.засл вчителя України Калінічева А.Г. – Шевцова Є.В.

Премія голови БФ «СВіТ» «Триумф учительський» - Панасюк Н.В., Сологубовська Л.І.

Премія голови ради гімназії «Злет учительський» - Кондратюк С.Г.

Науково-методична робота.

Методична робота педагогічного колективу гімназії у 2016/2017 навчальному році була організована на аналіз здобутків та нових перспектив, пошук шляхів реалізації та формулювання нової Концепції розвитку гімназії (в зв’язку із завершенням роботи над реалізацією попередньої Програми розвитку гімназії на 2006-2016 р.р.), нової науково-методичної проблеми (рік завершення попередньої – 2016).

На І (підготовчому) етапі роботи над було створено банк інформації з числа здобутків колективу гімназії, проведена діагностика готовності педагогічного колективу до роботи над формуванням нової Концепції розвитку гімназії. На діагностичній основі з урахуванням аналізу результатів навчально-виховної роботи педагогічного колективу здійснювався діяльнісний взаємозв’язок усіх структурних форм та підрозділів методичної роботи: педагогічні ради, методичні ради, методичних комісій, організація роботи творчих груп з питань аналізу зробленого та розробки пропозицій щоо подальшого роботи гімназії. Робота вищезазначених структур проводилась згідно річного плану школи.

Були проведені засідання педагогічної ради за темами:

Стартова педрада: «Основні складові якості освіти: нові документи+досвід та традиції=успіх»

Методична педрада «Від компетентного вчителя до компетентного учня»

Перспективна педрада (навчально-виховна, управлінська) «Від точки відліку робимо крок назустріч» Визначення основних напрямків створення нової Концепції розвитку гімназії.

Педрада з питань виховної роботи «Інтеграція: навчання чи виховання»

Крім того, на засіданнях педагогічної ради розглядалися питання про виконання заходів щодо виконання нормативних документів.

З метою поглиблення підготовки педагогів до роботи над створенням нових документів організації життєдіяльності гімназії було проведено теоретичний семінар за темою «Концепція розвитку навчального закладу сучасного рівня: аналіз ситуації, планування діяльності, стратегічні дії», серію психолого-педагогічних семінарів з творчими групами, членами адміністрації (Ващенко Л.М., доктор педагогічних наук, науковий керівник розробки Концепції та Програми розвитку гімназії). Результатом роботи стало спільне засідання керівників груп, членів адміністрації, наукового керівника з питань узгодження подальшої роботи.

Психолого-педагогічні семінари були присвячені питанням формування Концепції та Програми розвитку гімназії:

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників» (голова групи Букреєва Г.Б.)

«Формалізованість інноваційного средовища» (голова групи Воробйовська Ю.Б.)

«Упорядкованість інноваційного середовища» (голова групи Козловська Н.С.)

«Стратегічна спрямованість інноваційного середовища» (голова групи Чернуха І.М.)

«Когерентність інноваційного середовища» (голова групи Дерід Т.В.)

«Інформаційність інноваційного середовища» (голова групи Каштан Л.І.)

«Соціокультурна активність інноваційного средовища» (голова групи Тарасюк Т.Д.)

За результатами роботи груп запропоновано включити до нових програмних документів такі важливі аспекти розвитку гімназії:

Назва групи

Голова групи

Пропозицї

«Стратегічна спрямованість інноваційного середовища»

Чернуха І.М.

Визначення місії навчального закладу як території співпраці дітей та дорослих задля успішного майбутнього як основи для побудови Програми розвитку гімназії

Включення колективу гімназії в експериментальну діяльність під керівництвом представників психолого-педагогічної науки

Створення системи пошуку інвестиційних надходжень за рахунок різних форм позабюджетних коштів (участь у грантах, створення об’єднання успішних випускників гімназії, видання робочих зошитів власного виробництва тощо) задля удосконалення матеріально-технічної бази, забезпечення навчально-виховного процесу

Створення Наглядової ради як структури управління інноваціями в гімназії (представники батьків, учителів, учнів, ради випуксників)

Визначення нових сучасних підходів до роботи з обдарованими учнями, наприклад, урочистий прийом у дректора на честь найкращих учнів та вчителів гімназї

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників»

Букреєва Г.Б.

Розширення спектру підготовки вчителів (в тому числі, загально-культурного рівня через систему занять з акторської майстерності, ораторського мистецтва, риторики тощо; тайм-менеджмент, психолого-педагогічні аспекти поведінки вчителя у ситуації, що постійно змінюється), включаючи можливості вчителів гімназії, наприклад,  вивчення іноземної мови, створення відео, презентацій тощо

Визначення технологічних кроків впровадження інтеграції в рамках уроку (на прикладі інтеграції уроків історії, художньої культури з питань культурології)

Продумати систему заохочень задля залучення молодих спеціалістів до гімназії

«Формалізованість інноваційного средовища»

Воробйовська Ю.Б.

Презентація інноваційного досвіду вчителів гімназії через створення бази відео уроків та презентацій до уроків

Розробка Положення про підтримку інновацій вчителів, учнівських стартапів

Розробка на технологічному рівні ідей вчителів гімназії із запрошенням до співпраці представників психолого-педагоічної науки, презентація досвіду через участь уконференціях, конкурсах професійної майстерності тощо

Цілеспрямований моніторинг соціальних запитів батьків гімназистів, гімназистів старшої школи, учителів щодо розвитку гімназії, впровадження інновацій.

Узгодження кількості звітності класного керівника

«Упорядкованість інноваційного середовища»

Козловська Н.С.

Створення пакету документів, що супроводжують навчально-виховний процес, коригують співпрацю всіх учасників НВП, визначають технологічний рівень участі вчителів, учнів в тих чи інших заходах.

Удосконалити систему унаочнення інформації про досягнення гімназистів, вчителів, батьків, випускників гімназії

Узгодження функціональних обов’язків учителів із ітехнологічними вимогами до інноваційної діяльності педпрацівників на рівні Положення

Удосконалення системи заохочень педколективу гімназії, колективу учнів

Створення угоди про співпрацю між вчителями, батьками гімназистів

«Когерентність інноваційного середовища»

Дерід Т.В.

Узгодженість дій колективів шкіл Русанівки: запровадження спільних конкурсів, проектів, грантів

Пошук нових партнерів гімназії

Налагодження власної системи видання робочих зошитів для учнів гімнаазії

перспективний план висвітлення доробок вчителів гімназії на сторінках ЗМІ

створити систему підвищення імідже гімназії: робота сайту, участь в конкурсах, залучення ЗМІ, іміджевий пакет тощщо

«Інформаційність інноваційного середовища»

Каштан Л.І.

Заміна провайдера інтернету задля задоволення потреб вчителів гімназії

Створення мережевої спільноти вчителів гімназії

Запровадження включення блогів вчителів у співпрацю з учнями гімназії

Удосконалення роботи сайту гімназії

«Соціокультурна активність інноваційного средовища»

Тарасюк Т.Д.

Організація силами вчителів гімназії програми підготовки сучасного вчителя для району, міста. Вирішення питання сертифікації даної програми

Створення бази даних про цікавий досвід колег, скайп-майстер-класи, взаємовідвідування або обмін відео уроками, відеозустрічі тощо (розпочати зі створення творчої групи вчителів шкіл України, які мають в назві цифру 136, наприклад знз 136 м. Харків, 136 гімназія м. Дніпропетровськ, 136 школа м. Мінск, школа-гімназія № 136 Алмати тощо)

Структура методичної роботи

 

Предметні методичні комісії здійснювали роботу за планами, що направлені на забезпечення підвищення результативності навчально-виховного процесу, формування інтересу школярів до навчання та розвиток особистості гімназиста, на вдосконалення професійної майстерності педагогів.

МК вчителів суспільно-гуманітарних наук

Протягом минулого навчального року методична комісія (МК) учителів суспільно-гуманітарних наук працювала над реалізацією науково-методичної проблеми: "Процес самостійного пошуку на уроці шляхом рішення пошукових задач; сполучення індивідуалізації навчання із класно-урочною формою колективної роботи".

У 2016-2017 н.р. було проведено 4 засідання, теми яких були спрямовані на вивчення нормативних документів, підвищення педагогічної майстерності вчителів та ефективності уроку, вивчення та застосування елементів інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності, створення оптимальних умов для творчого розвитку особистості кожного учня, формування предметних знань і вмінь як основи в засвоєнні предметних і загально навчальних компетентостей, формування вмінь використовувати набуті знання для розв’язання практичних завдань, вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, роботу з обдарованими дітьми, роботу з учнями випускних класів з підготовки до ДПА і ЗНО та на зміцнення навчально-матеріальної бази кабінетів .

Участь команд гімназистів у міських та районних предметних олімпіадах і конкурсах.

 • Робота НТС «Інтелект»,
 • Виставка до Дня рідної мови, диктанти, вікторини.
 • Дебатний турнір «Обов’язки визначають права».
 • Виховні години до 130-річчя від дня народження Є. Маланюка, до Дня Героїв Небесної Сотні, до Дня Примирення та Дня Перемоги, до Шевченківських днів.
 • Участь у конкурсі юних поетів «Діамантові зерна», у районному конкурсі екскурсоводів.

Методична робота планувалась і проводилась на діагностичній основі. Для цього були проаналізовані відвідані уроки вчителів МК за попередній рік, виявлені невирішені проблеми й недоліки. У частини вчителів було виявлено труднощі в роботі над впровадженням інноваційних технологій навчання, реалізації міжпредметних зв’язків, організації самостійної роботи учнів, раціонального використання часу на уроці . Ці питання  були винесені на засідання методоб’єднання. 

Кінцевою метою будь-якого виду діяльності є результативність, що вимірюється в якісному показнику знань учнів, у самоосвіті, в роботі з обдарованими дітьми, у створенні методичних розробок. Одним з пріоритетних напрямків роботи з обдарованими дітьми є їх підготовка та участь у різних етапах предметних олімпіад.

Предмет

Олімпіада район

Олімпіада місто

Українська мова та література

8 переможців

2

Російська мова

1 переможець

1

Зарубіжна література

8 переможців

2

Історія

9 переможців

0

Правознавство

3 переможці

0

У мовно-літературному конкурсі ім. Т. Шевченка

Паралель

Брали участь

Перемогли

5

5 учасників

2 переможці

6

4 учасники

2 переможці

7

2 учасники

1 переможець

8

0

0

9

0

0

10

2 учасники

1 переможець

11

0

0

За результатами Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика

Паралель

Брали участь

Перемогли

5

4

0

6

6

3

7

4

2

8

3

0

9

8

5

10

6

4

11

0

0

Однією з форм роботи з творчими учнями є курсові роботи. З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формулювати й обстоювати власну думку в житті проводилися наукові дослідження. Результатом плідного навчання учнів у МАН є написання роботи під керівництвом учителя-предметника.

Предмет

Брали участь

Перемогли

Історія

13 (вч. Шевцова Є.)

12

Історія

3 (вч. Тарасюк Т.)

3

Українська література

1 (вч. Шевцова Є.)

1

Учні школи – активні учасники різноманітних конкурсів:

Конкурс

Брали участь

Перемогли

Мовно-літературний

    13

  6

Міжнародний ім.. Яцика

    31

  14

Конкурс читців поезії

    38

  7

Порівняно з минулим роком кількість учасників і переможців предметних олімпіад та конкурсів збільшилася завдяки активній роботі вчителів з обдарованими та здібними учнями.

Всі члени методичного об’єднання протягом року провели відкриті уроки, використовуючи нетрадиційні форми проведення та комп’ютерні технології. Було проведено предметні тижні (творчі конкурси громадянського напрямку, новорічна вистава, гра « Модель ООН», відвідування міської бібліотеки, історичний та інтелектуальний марафони, перегляд театральних тематичних вистав, вікторини, літературні композиції, конкурси, презентації),_ Шевченківський тиждень, Дні української писемності, тиждень правових знань.

Результати перевірки, проведеної адміністрацією школи, показали, що навчальні плани з предметів  суспільно- гуманітарного циклу та практичну частину програм з української мови та літератури, російської мови, історії, правознавства, зарубіжної літератури виконано. 

Протягом 5 років учителі МК працювали над реалізацією науково-методичної проблеми гімназії, обравши один з напрямків її розв’язання. Результатом роботи стали статті вчителів, підготовлені як опис власного педагогічного досвіду та представлені на науково-практичній конференції «Процес самостійного пошуку на уроках шляхом рішення пошукових задач; сполучення індивідуалізації навчання із класно-урочною формою колективної роботи»

МК вчителів природничо-математичних наук

Роботу учителів-предметників природничо-математичного циклу було зосереджено на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на подоланні розриву між теорією та практикою у вивченні дисциплін природниче - математичного циклу. 

Учителі МК протягом року працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, брали участь у різноманітних заходах, що проводилися в районі та місті. Вчитель біології Князєва О.В в різних регіонах України проводила семінари та презентувала робочі зошити за  новою програмою вивчення курсу Біології, в яких пропонує роками напрацьовану систему тематичних оцінювань, звертала увагу колег на важливість інтеграційних процесів в організації навчальної діяльності учнів.

Методична робота планувалась і проводилась на діагностичній основі. Для цього були проаналізовані відвідані уроки вчителів МК за попередній рік, виявлені невирішені проблеми й недоліки. У частини вчителів було виявлено труднощі в роботі над впровадженням інноваційних технологій навчання, реалізації міжпредметних зв’язків, організації самостійної роботи учнів, раціонального використання часу на уроці . Ці питання  були винесені на засідання методоб’єднання. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи з обдарованими дітьми є їх підготовка та участь у різних етапах предметних олімпіад.

Предмет

Олімпіада район

Олімпіада місто

Математика

6призерів

1 призер

Фізика

5призерів

1 призер

Хімія

3призери

0

Біологія

7призерів

3 призери

Географія

4 призери

0

Однією з форм роботи з творчими учнями є курсові роботи. З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формулювати й обстоювати власну думку в житті проводилися наукові дослідження. Результатом плідного навчання учнів у МАН є написання роботи під керівництвом учителя-предметника.

Предмет

Брали участь

Призери

Фізика

3 учні Овцинов І., Шудра Р., Резніченко Є.10-б кл

3 учні, місто

Математика

Горбенко Д. 9-б

Буранов В. 9-б

3місце, місто

2місце, місто

Інформатика

Дзюбаненко А9-б

3місце, місто

Біологія

Буранов В.9-б

1місце, місто

Математика

Конференція в КіМУ

30 учнів 9-х класів

1місце 1учень,

2 місце1 учень,

3 місце 2 учні,

грамоти  -17 учнів

Учні школи – активні учасники різноманітних конкурсів:

Конкурс

Брали участь

призери

Всеукраїнська олімпіада з математики

5-9класи

3учні 10б класу

Міжнародна гра «Кенгуру»

5-11 класи

53 учня добрий результат,

3 - відмінний результат

Міжнародна конференція юних науковців в Пекіні

Буранов В.

2 місце

В червні місяці учні 6а,6в та 7а класів разом з вчителем Бабенко І.О. взяли  участь в турнірі з програмування UNIT factory 42 французька школа. На турнірі вони вчилися програмувати роботу роботів. За участь у турнірі вони вибороли запрошення на екскурсію до fablab factory – комплекс станків з дистанційним числовим програмним управлінням, де учні побачили як такі роботи працюють на практиці.

Порівняно з минулим роком кількість учасників і переможців предметних олімпіад та конкурсів з деяких предметів збільшилася завдяки активній роботі вчителів з обдарованими та здібними учнями. Так з’явилися призери з фізики ( вчитель Сологубовська Л.І.), математики (вчителі Кураш Л.П. та Стецюк Г.Д.) та непоганий результат показала вчитель біології Вишнягова В., але гірший ніж в попередньому році.

За  рішенням педради після закінчення кожного семестру  проводився в класах гімназії ПЗЗ, для того щоб привчити учнів до такого виду діяльності, щоб вони не хвилювалися при здачі іспитів в випускних класах. Також цей вид діяльності дає їм можливість оцінити свої знання не по тематичним, як середній бал, а як суму знань на кінець певного інтервалу часу вивчення предмету.

Було проведено предметні тижні . Екологічний, під час якого силами старших учнів були проведені ігри  «Знавці природи»: 5м класам проводили  учні 9-в класу і Вишнягова В. ,6м класам проводили учні 9-б класу і Боярчук В.; 10класи і вчитель Шевчук І.  провели  для 7х класів  географічну гру присвячену пам’яті вчителя географії  Кодія М.Л. Під час проведення місячнику «За здоровий спосіб життя» Ходак В.М. провів  Брейн - ринг з правил дорожнього руху для учнів 5х класів.

Протягом 5 років учителі МК працювали над реалізацією науково-методичної проблеми гімназії, обравши один з напрямків її розв’язання. Результатом роботи стали статті вчителів, підготовлені як опис власного педагогічного досвіду.

  Вчитель географії Шевчук І В. займається підготовкою пакету документів на отримання гранту від голови КМДА, щоб ми мали можливість його використати для покращення матеріального забезпечення гімназії, щоб вчителі мали можливість використовувати сучасні технології.

МК вчителів іноземних мова

Роботу учителів - предметників іноземних мов було зосереджено на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на подолання розриву між теорією та практикою у вивченні іноземних мов. 

Учителі МК протягом року працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом самоосвіти, брали участь у різноманітних заходах, що проводилися в районі та місті: семінарах вчителів іноземних мов, вебінарах: «Сучасні стилі навчання, що сприяють зацікавленості й самостійності учнів», «8 чудових граматичних вправ, які спонукають студентів до спілкування», «Навчання граматиці за допомогою ігор»,  «How to Augment Your Vocabulary», «ZNO 2017 Countdown: Teacher’s Daily Practice Guide”, «Перевернуте навчання» та ін.

Зменшення кількості призерів олімпіад в порівнянні з попередніми роками було винесено на обговорення на засіданні МК. Також було обговорено необхідність активізувати роботу з обдарованими дітьми для їх участі у олімпіадах з німецької, французької та іспанської мов.

Однією з форм роботи з творчими учнями є курсові роботи. З метою виявлення та підтримки обдарованих дітей, залучення обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи, формування активної громадянської позиції, виховання самостійності, наполегливості, вміння формулювати й обстоювати власну думку в житті проводилися наукові дослідження.  50 учнів 8-х класів під керівництвом вчителів Злотнікової О.М. і Базики М.Ю. писали наукові роботи, захищали їх на Універсіаді в КиМУ і були нагороджені дипломами та грамотами.

За  рішенням педради в кінці першого та другого семестрів було проведено підсумкові зрізи знань з англійської мови. Вчителі проаналізували  результати ПЗЗ, вказали учням на помилки, організували роботу на усунення прогалин у знаннях та вміннях гімназистів.

Зрізові роботи показали переважно достатній рівень володіння англійською мовою — середній показник по школі 85 %.

Результати  ДПА показали, що учні 9-х класів успішно засвоїли програмний матеріал і мають добрі навики читання і письма з англійської мови, хоча результати ДПА нижчі за річні, на що було звернено увагу вчителів англійської мови.

Добрі результати показали випускники школи 2017 року на зовнішньому незалежному оцінюванні з  іноземних мов.

5 учнів 11 класу отримали оцінку «12» на ЗНО (вчителі Базика М.Ю., Козловська Н.С.). Проте є учні, які отримали оцінку «6», що свідчить про необхідність активізувати роботу вчителів на більш ранню підготовку учнів до зовнішнього оцінювання.

МК вчителів-предметників «Розвитку особистості засобами укроків естетичного, фізичного, трудового навчання»

Одним із стратегічних завдань освіти, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, є формування творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір за різних життєвих обставин. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Тому протягом минулого навчального року МО «Розвиток особистості» працювало над реалізацією науково-методичної проблеми:«Розвиток особистості засобами предметів трудового навчання, фізичної культури, мистецтва, музичного мистецтва, художньої культури».

Методична робота планувалась і проводилась на основі аналізу відвіданих уроків вчителів МО за попередній рік, виявленні невирішених проблем й недоліків. Вчителі ділилися своїми методичними знахідками – новими формами і прийомами викладання.

В 2016-2017 н.р. вчителі МО (Букреєва Ганна Борисівна, Малахова Наталія Дмитрівна, Абрамова Тетяна Вікторівна) провели відкриті уроки, продемонструвавши цікаві форми і прийоми роботи.

Протягом 5 років учителі МК працювали над реалізацією науково-методичної проблеми гімназії, обравши один з напрямків її розв’язання. Результатом роботи стали статті вчителів, підготовлені як опис власного педагогічного досвіду.

Аналіз роботи педагогів МО дає підставу зробити висновок, що завдання, які були поставлені в минулому році з вивчення й впровадження науково-методичної проблеми в основному виконано.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий навчальний рік, результатів діагностування педагогів, проблем, які стоять перед сучасною школою в новому навчальному році МК продовжить працювати над реалізацією науково-методичної проблеми, яку оберуть згідно нової концепції розвитку освіти в гімназії.

МК творчих груп педагогів направлені на організацію розвитку інтелектуальної діяльності (дебатні технології, імітаційна гра, практичні заняття з формування ЗУН засобами сучасної гри), соціальної активності учнів (волонтерський рух) гімназистів.

Особливе місце у методичній роботі 2016-2017 н.р. посідала робота творчих груп вчителів, які працювали над створенням власного бачення одного з напрямків формування нової Концепції розвитку гімназії. Очолили групи голови МК, які на підставі аналізу зробленого протягом останніх років визначали недоліки, шляхи їх усунення та нові перспективи розвитку гімназії.

Поряд з досягненнями в організації методичної роботи у школі є недоліки. Учителі школи не брали участь у міських професійних конкурсах. Не всі педагоги-методисти працюють над створенням авторських програм, навчальних посібників та методичних рекомендацій, вчителями мало використовуються можливості розміщення методичного досвіду у педагогічній пресі.

 Організація виховної роботи в школі.

Організація виховної роботи у 2016-2017н.р здійснювалася відповідно до нормативно-правових та законодавчих документів, що регламентують організацію та проведення виховного процесу. Педагогічні працівники  у роботі з учнями та батьками керуватися наказами та інструктивно-методичними листами Міністерства з питань виховної роботи: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН молоді і спорту 1/9-595від 23.08.2012 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Наказ МОН від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах». Наказ МОН від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» на підставі річного плану роботи школи на 2016/2017н.р. та інших нормативних документів. Був розроблений план виховних заходів з учнями 5-11 класів на основі річного плану школи.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та з діяльності учнів.

В основу діяльності гімназії покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017 навчальному році працювали 19 класних керівників, педагог-організатор, соціальний педагог, практичний психолог, вчителі - предметними, заступник директора з ВР.

Враховуючи те, що основним завданням гімназії на сучасному етапі є передача учням технологій успішної дії в різних життєвих ситуаціях, розвиток здатності робити власну життєдіяльність предметом своїх перетворень, педагогічний колектив в системі працює над розвитком інтелектуальних здібностей гімназистів, адже невипадково американці кажуть про інтелект : « Use it , or loose it» - використовуй , а то втратиш.

Саме для розвитку інтелектуальних обдарувань в гімназії працює Клуб розвитку інтелектуальної творчості, члени якого – учасники інтелектуального руху гімназії вчаться орієнтуватися в постійно мінливих умовах, вирішувати нестандартні ситуації, вибирати і нести відповідальність за цей вибір, вчаться діяти:

 • висловлюючи та відстоюючи свою думку на дебатних турнірах (керівник – вчитель історії Шевцова Є.В.);
 • працюючи в команді, представляючи інтереси світу та країни, представником якої є під час імітаційної гри «Модель ООН» (керівник – вчитель української мови та літератури Воробйовська Ю.Б.);
 • формуючи навички знаходження вирішення проблеми в умовах дефіциту часу на турнірах Що? Де? Коли?, Брейн-ринг, Веселі чомучки, Інтелект-турнір тощо (керівник – тренер Баранова І.О. )

Мають особисті досягнення:

Голдович Валерія, Ісса Діана, Репецька Анастасія – кращі спікери Дебатного турніру у м. Дніпропетровськ «Dnipro open 2017»

Голдович Валерія – кращий спікер Дебатного турніру «Бердянський ринг 2016»

Мацюк Ірина, Тішкін Микита, Плачкова Наталія, Билінкіна Еліна, Зубрицька Анастасія, Щербак Ольга, Бондар Поліна, Репецька Анастасія, Дзюбаненко Марина, Довбня Анастасія – кращі спікери ІV відкритого дебатного турніру у гімназії №136 м. Києва

Мацюк І., Бакун М., Секацький С., Голдович В., Ісса Д., Дзюбаненко М., Міщенко К., Мамчій О., Нищенко В.– гравці команд-переможців у Районному дебатному турнірі 2016.

Сошенко Богдан, Рикун Милана, Гончарова Анастасія – гравці команди-переможця у ІV відкритому дебатному турнірі у гімназії №136 м. Києва

 • Борщевський Георгій, Бацак Назарій, Васильчишина Катерина, Марун Іван, Марун Марія, Абазі Ванесса – гравці команди-переможця(І місце) на Чемпіонаті м. Києва з гри «Що? Де? Коли?» та І місце у м. Києві з гри Брейн-ринг.

Кращим делегатом Моделі ООН – 2017 «Мир у світі – запорука сталого розвитку людства» у гімназії № 136 м. Києва стала Костроміна Аліса

Меркулова Анастасія - Генеральний секретар МООН – 2017 у гімназії № 136 м. Києва, кращий делегат у Міжнародній МООН у Львові  у квітні 2017

Зікратов Олександр – Президент генеральної асамблеї МООН – 2017 у гімназії № 136 м. Києва

Резніченко Єгор став кращим учасником імітаційної гри «Рада Безпеки» у гімназії №191.

Протягом навчального року гімназисти мали можливість брати участь в роботі клубів за інтересами:

 • клуб учасників міжнародного проекту «Пізнаємо Європу разом»
 • клуб учасників міжнародного проекту «Освіта без кордонів».

У гімназії впроваджується проект „ШКОЛА ЛІДЕРІВ”, мета якого – формування соціально активної молоді шляхом підготовки майбутніх лідерів українського суспільства; розвиток комунікативних та організаторських навичок і вміння їх застосовувати в практичних життєвих ситуаціях.

У гімназії діє орган учнівського самоврядування – гімназійна рада, яка є осередком ініціативи та творчості, громадянської та лідерської позиції гімназистів. Саме тут плекається та набуває розвитку лідерські та соціальні таланти гімназистів.

В основі виховної роботи в гімназії лежить організація активного, змістовного дозвілля гімназистів. У гімназії створена дієва система гурткової роботи, завдяки якій учні мають змогу виявити і розвинути свої таланти.

На базі гімназії №136 м. Києва працюють гуртки:

- 2 гуртки вокального співу, керівники – Букреєва Г.Б., Пуляк О.О.

- Школа творчості Олени Красільнікової, керівник – Красільнікова О.В.;

- гурток бальних танців, керівник – Абрамова Т.В.

- гурток «Спортивні ігри», керівник – Журкіна Л.В.

- гурток «Захист Вітчизни», керівник – Малахова Н.Д.

- туристичний гурток, керівник – Шевцова Є.В.

Силами дитячого самоврядування під керівництвом класних керівників, вчителів, заступника директора з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні гімназійні заходи та свята.

Система виховної роботи базується на вивірених часом традиційних заходах:

 1. Традиційні свята: Свято Першого дзвоника, Крос пам’яті В.С. Чалого, День Учителя, Новорічні свята, Свято Останнього дзвоника, випускні вечори (відповідальні Пуляк О.О., Букреєва Г.Б.)
 2. Урочисті події: Посвята в гімназисти (відп. класні керівники 5-х класів)
 3. Відзначення ювілейних дат: 72 річниця вигнання нацистських окупантів з України, вшанування пам’яті жертв голодоморів, героїв Крут, та ліквідаторів трагедії на Чорнобильській АЕС (відповідальні Шевцова Є.В. та Тарасюк Т.Д.)
 4. Інтелектуальні ігри "Що?Де?Коли?", «Брейн-ринг», «Найрозумніший» (відп. Тарасюк Т.Д. та Баранова І.О.), імітаційна гра «Модель ООН»(відп. Воробйовська Ю.Б.), IV відкритий дебатний турнір (відп. Шевцова Є.В.)
 5. Конкурси: плакатів, малюнків, оповідань, мультимедійних презентацій з ПДР (відп. Пуляк О.О.), фотоконкурс «Здорова молодь – здорова нація»(відп. Дерід Т.В.)
 6. Спортивні заходи: змагання: «Міні-футбол»(відп. Журкіна Л.В. , Малахова Н.Д.), Крос пам'яті вчителя фізичної культури Чалого В.С. (відп. Журкіна Л.В.), гімназійний шаховий турнір( відп. тренер Тельних С.В.), гімназійний тенісний турнір(відп. Малахова Н.Д.)
 7. Конкурси хенд-мейду: "В очікуванні новорічних свят"(відп. ПулякО.О.)
 8. Благодійні акції в рамках гімназійного проекту «Від серця до серця» (відп. класні керівники 5-11 кл., Базика М.Ю., Осипенко О.А.)

Щороку скарбниця виховних заходів гімназії поповнюється новими, сучасними заходами, оновлюються форми та методи їх проведення.

У  2016-2017 н.р. у гімназії вперше було проведено декілька нових цікавих заходів, а саме:

 • Фотовиставка до Дня Соборності України
 • Історичний марафон до Дня Перемоги та Дня Примирення
 • Літературна вітальня «Слово Тараса устами дітей»
 • День самоврядування «Шалений день»
 • Подарунок для відмінників «День у аквапарку»
 • Участь у благодійних ярмарках на підтримку бійців-учасників АТО
 • Новорічна вистава «Пригоди в лісі під Новий рік або як провалилася авантюра чорта» за участю учнів 11 кл.

Кожен класний керівник має "Папку класу з виховної роботи", яка містить у собі:

- інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час;

- соціальний паспорт класу;

- тематику виховних годин та індивідуальних бесід;

- плани виховної роботи;

- фотозвіти про екскурсії та походи до музеїв

В школі вивчалися та систематизувалися матеріали щодо рівня вихованості учнів, з′ясовувались причини труднощів у роботі класних керівників, вивчалися їхні запити та побажання щодо вдосконалення методичної роботи. Допомогу класним керівникам в організації індивідуальної роботи з учнями надавав психолог гімназії Кондратюк С.Г.

Учнівська творчість займає чільне місце у формуванні духовно багатої  особистості. Нестандартність мислення, особливий погляд на світ чи не найкраще розкриваються через участь у творчих конкурсах

Результативність участі гімназистів в районних та міських конкурсах:

І місце:

 • Районний конкурс «Склади кросворд і ребус з Правил дорожнього руху» Романюк Н. (6-В)
 • Чемпіонат Києва з гри «Що? Де? Коли?» та «Брейн-ринг» 11-А: Абазі В., Бацак Н., Борщевський Г., Васильчишина К., Марун І., Марун М. Керівник – Баранова І.О.
 • Інтелектуальна гра «День Польщі у Києві» 9А: Денищенко А., Жидкова Є., Грищенко Є.
 • Районна інтелектуальна гра «Юніор» Билінкіна Є. (7-А), Комаревський В. (6-А), 7-Б: Буднікова В., Заставнюк В., Мацюк І., Пархом’юк О.
 • Міська інтелектуальна гра «Юніор» Билінкіна Є. (7-А), 7-Б: Буднікова В., Бакун М., Заставнюк В., Мацюк І., Пархом’юк О., Шестак А.
 • Відкритий районний конкурс-фестиваль джазового мистецтва «Home Jazz» Зайченко Анна (7-Б), Радченко І. (9-В)
 • Районний конкурс «Авторська пісня та співана поезія» Рижова А. (11-Б)
 • Конкурс плакатів та малюнків «Допоможемо птахам узимку»10-В: Сергієнко К., Бублик А., Терембець Д.
 • Конкурс плакатів «10 найкорисніших продуктів харчування та їх вплив на життя людини» 10-А: Черпілова К., Колосовська О., Меркулова А.
 • Районний конкурс читців та ведучих «Нові обличчя» Рикун М. (9-В), Гломозда Д. (7-А), Сизенко І. (5-В), Райкова А. (6-Б),6-А: Тишкевич Д., Рожко М.
 • Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017» Єршова В. (9-В), Ковальчук А. (9-В) – І та ІІ місця

ІІ  місце:

 • Всеукраїнські змагання обдарованої молоді «Битва шкіл» або «Україніада» Міщенко К. (10-А), Бондар П. (8-В), Жидкова Є. (9-А)
 • Районний конкурс «Поетична весна» Вітер Д. (6-В)
 • Районний конкурс оригінального жанру «Арт-позитив» Пікалов М. (5-Б)
 • Районний фестиваль «В очікуванні Різдва» Комаревський В. (6-А)
 • Всеукраїнські змагання бального танцю «Кубок Полтавщини-2017» Бакун М. (7-Б) – ІІ та ІІІ місця.
 • Районні змагання з міні-футболу Бєляєв О. (5А), Радзієвський Р. (5-Б), Гамалій Д. (5-В), Сітовський Г. (5-В), Ахременко І. (5-В).
 • “Іскри дружби” Х туристсько-краєзнавчий зліт школярів Дніпровського р-ну Кондратенко А. (8-В), 9-А: Осатюк В., Денищенко А., Костенко В.,Грищенко Є.
 • Х етап міського конкурсу «Краєзнавчий квест» «Пагорбами татарки» 9-А: Осатюк В., Денищенко А., Костенко В., Головешко В. (9-Б)
 • Гра «Музейний квест» на тему «Шевченко-мандрівник» 9-А: Осатюк В., Денищенко А.,9-Б: Головешко В., Ремінна П.
 • Міський брейн-ринг «Шевченко – художник» 6-В: Лебідь А., Плачкова Н., Федорова К., Клименко М., Пісна А., Чайка А.,9-А: Денищенко А., Жидкова Є. 9-Б: Ремінна П., Головешко В.,
 • ХІ етап міського конкурсу-гри “Краєзнавчий квест”

6-В: Лебідь А., Плачкова Н., Федорова К., Пісна А.,    8-В: Кондратенко А., Остахов Є., Мірошніченко А., Ковтуненко К., Бондар П.9-А: Денищенко А., Осатюк В.,9-Б: Головешко В.,Ремінна П.,

 • Районний конкурс«Київський вальс». Учасники: 11-А, Б класи

ІІІ місце:

 • Районна інтелектуальна гра «Веселі чомучки» Команда «ХХІ покоління»: Кузіна К., Буднікова В., Чуєнко Ю., Пархом’юк О., Ципан А., Бакун М., МацюкІ.
 • Інтелектуальна гра «Mister Know-All» команда «Рeachy Guys» 10-В: Мамчій О., Бублик А.,Бєляєв К., Добровольський В., Ковальчук Я., Кривоніщенко Г., Туз Є., Скопінцев Д., Трохименко Д., Черніков І.
 • Районні змагання зі спортивного орієнтування у закритому приміщенні «Стежка випробувань»: 6-В: Аль-Фарадж А., Клименко М., Пісна А., Плачкова Н., Хотько Я.

Ціннісне ставлення до мистецтва (мистецька обдарованість) формується у процесі естетичного виховання і виявляється у відповідній ерудиції, широкому спектрі естетичних почуттів, діях і вчинках, пов’язаних з мистецтвом. Особистість, якій властиве це ставлення, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері.

В гімназії створено умови задля розвитку мистецьких обдарувань гімназистів на заняттях факультативу «Київський вальс», команда посіла 2 місце в районному конкурсі.

Учні 11 класів брали активну участь у традиційній новорічній виставі «Пригоди в лісі під Новий рік або як не вдалася авантюра чорта» (режисер та сценарист – Дегтяр А.В., педагог-організатор Пуляк О.О.)

Традиційними для гімназистів є спортивні змагання з ігрових видів спорту (спрощений волейбол, міні-футбол, баскетбол, колова лапта, тенісний турнір). Команда хлопців 5-х класів виборола призове місце з міні-футболу на районних змаганнях «Кубок Русанівки», особиста першість у шахових турнірах шкіл Русанівки: Дорошенко Владислав, Буяло Дмитро.

Робота з попередження дитячого травматизму

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01.08.01р. № 563, накази Дніпровського управління освіти «Про посилення профілактичної роботи щодо попередження дитячого травматизму», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.01р. № 616,зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2001 за № 1093/ 6284( із з змінами), Положення про організацію роботи праці учасників навчально – виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого Міністерством освіти і науки від 01.08.2001№ 563, з метою запобігання дитячого травматизму під час навчального року, у гімназії продовжено роботу з попередження всіх видів дитячого травматизму. Адміністрація школи своєчасно доводила інформацію з даного питання до вчителів, дітей та їх батьків. Практичні заняття з правил дорожнього руху проводились на годинах спілкування. Своєчасно видавались накази щодо попередження дитячого травматизму на початок та кінець навчального року, накази протягом навчального року відповідно до листів управління освіти з попередження дитячого травматизму, наказ про призначення відповідального за організацію та проведення роботи з питань попередження дитячого травматизму тощо.

Педагогічним колективом школи ведеться активна робота щодо попередження усіх видів дитячого травматизму. У виховних планах класних керівників було сплановано роботу з попередження травматизму серед учнів відповідно до річного плану роботи школи.

У кожному класному журналі були відведені сторінки для запису проведених бесід з попередження різних видів дитячого травматизму: правил дорожнього руху, поводження із джерелами електроструму, безпеки при користуванні газом, поводження на воді та біля водоймищ, пожежної безпеки, поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів, радіаційної безпеки, отруєння. Бесіди класних керівників проводились регулярно та вчасно записувались до класних журналів на відповідних сторінках.

Проводились години спілкування та індивідуальні бесіди з цієї тематики. Окрім запланованих проводились поточні бесіди, пов'язані зі спортивними змаганнями, екскурсіями.

У гімназії є в електронному вигляді папка з нормативними документами, розроблені інструкції щодо техніки безпеки під час проведення лабораторних і практичних робіт на уроках фізики, хімії, інформатики, біології, фізичного виховання та трудового навчання.

На період канікул з учнями проводились відповідні бесіди, що оформлялись у вигляді пам'яток, з якими знайомились учні та батьки.

Для попередження травмування учнів під час навчально-виховного процесу упродовж року було організовано чергування вчителів та учнів по школі. Велись журнали реєстрації нещасних випадків під час навчально-виховного процесу та у побуті. У школі здійснювалось викладання предмету «Основ здоров’я» у 5-11 класах відповідно до навчального плану.

Робота мовного табору

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 89 від 03.02.2015 «Про здійснення заходів щодо організації роботи літніх мовних таборів», «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів» №1379 від 29.12.2015, відповідно до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації № 55 від 04.03.2017 та розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 11.02.2017 №33 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови у Київській області на 2017 рік», з метою підвищення рівня володіння англійською мовою учнями гімназії №136 м.Києва, заохочення різних вікових груп до її вивчення, розширення доступу до світових освітніх  та культурних надбань, у гімназії організувано роботу літнього мовного табору з 29 травня по 09 червня 2017 року на 11 календарних днів з режимом роботи 9:30 - 12:00. Відповідальним за організацію проведення мовного літнього табору призначено голову МК вчителів іноземних мов Козловську Н.С. Оформлено документи, що регламентують роботу табору: план роботи, режим роботи, списки учнів, журнал з техніки безпеки. У таборі працювали вчителі англійської мови гімназії №136 м.Києва Базика М.Ю., Козловська Н.С., Гершун В.О., Соколова Н.Л., Степанова Л.П., Хайсарова К.К.Чайка М.М.; Колос А.М., Осипенко О.А., Кіреєва І.Ю., Кураш Л.П. Відповідно до методичних рекомендацій «Oxford University Press» розроблено програму і складено план роботи мовного табору. Інформацію про роботу мовного табору викладали на сайті гімназії, відповідальна Базика М.Ю.

Соціальний захист

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, які навчаються в школі, проводиться згідно з чинним законодавством.

У 2016-2017 навчальному році до соціального паспорту закладу занесені: 15 дітей-напівсиріт, 5 дітей-інвалідів, 21 дитина, що виховується в багатодітних сім'ях, 7 дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 8 дітей ВПО (внутрішньопереміщені особи).

Ці учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації та педагогів навчального закладу. На новорічні свята всі діти відвідали святкові заходи.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, практичного психолога, адміністрації школи, учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.

В школі з метою організованого проведення нагородження і заохочення створено комісію по заохоченнях, яка двічі на рік за підсумками семестрів збирається на засідання і виносить рішення. Для заохочення педагогічних працівників, учнів та обслуговуючого персоналу встановлені такі форми: Подяки, Грамоти, премії. Про нагородження і заохочення видаються відповідні накази. Організовуються вечори відпочинку для вчителів та учнів.

Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.

Координацію роботи з профілактики злочинності, правопорушень, бездоглядності та безпритульності здійснювала Рада з профілактики правопорушень серед неповнолітніх. Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 5 засідань, на яких були розглянуті питання: аналіз стану роботи класних керівників щодо попередження правопорушень, та проведення Тижня правових знань; про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями; звіти класних керівників про роботу у 2016-2017 навчальному році.

Одним з основних аспектів правовиховної роботи педагогічного колективу нашої школи є формування у гімназистів правової культури поведінки. Першочерговими заходами з формування в учнів культури поведінки в нашій гімназії є наступні: в гімназії ведеться облік і контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи. Ці дані аналізуються, вживаються відповідні заходи, ведеться постійний облік та контроль охоплення учнів заняттями в гуртках та спортивних секціях. У класах учні мають постійні і тимчасові громадські доручення.

Стан роботи щодо профілактики правопорушень заслуховувався на нарадах при директорові, на засіданнях МК класних керівників.

Профорієнтаційна робота

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання школи — підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі проводиться під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, розширення знань про професії на уроках. Якісному вихованню сприяють екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

Завдання педагогічного колективу: допомогти випускникам правильно обрати професію свого майбутнього життя, врахувати не тільки бажання учня, але й вимоги до професії.

З цією метою, починаючи з 7-го класу проводиться анкетування учнів профорієнтаційної направленості. Для 9-х класів проводиться анкетування з метою виявлення нахилів до тієї чи іншої галузі науки; зустрічі з ведучими спеціалістами районного центру зайнятості, соціальної служби для дітей, сім’ї та молоді.

Значна увага приділяється співробітництву школи з ВНЗ, технікумами, училищами. Проводяться бесіди, зустрічі. Учні школи відвідують «Дні відкритих дверей» у навчальних закладах міста.

Психологом та соціальним педагогом школи серед учнів 7, 9 класів проведено дослідження та анкетування з метою виявлення професійних інтересів та схильностей учнів.

Всі учні 9-х класів 2016 року випуску продовжили навчання у навчальних закладах: у 10-х класах ЗНЗ, та у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації. З 70 випускників школи ІІ ступеня на початок навчального року продовжили навчання 70, з них: 64 у 10-х класах нашого закладу, 6 – у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

9 класи

Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас гімназії

Інші заклади

Професійні ліцеї

ВНЗ І-ІІ рівнів

% учнів, які навчаються

2015-2016 70 64 - - 6 100

З 51 випускників 11-х класів 2016 року випуску вступили до: закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації – 47 (91,5 %); закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації за межами України – 4 (8,5%). Це дуже високий показник вступу до вишів. Саме завдяки наполегливості адміністрації, педагогічного колективу школи, тісній співпраці з батьками отриманий такий результат.

Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі.

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працює з тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців. Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є робота з батьківськими комітетами.

Традиційно батьки учнів 5 класів протягом двох місяців знайомляться з вчителями, які викоадають в 5 класах: відвідують уроки для батьків, проводять індивідуальні зустрічі, що є традиТематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб, центру зайнятості, районного відділу юстиції.

Робота зі зверненнями громадян у школі проводиться у порядку, визначеному Конституцією України, Законом України «Про звернення громадян», іншими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, що регламентують роботу зі зверненнями громадян.

Звернення до керівництва навчального закладу надходять як в письмовій, так і в усній формі та по телефонному зв’язку.

Всі звернення були своєчасно, об’єктивно розглянуті адміністрацією школи та в термін відповідно до діючого законодавства.

Особистий прийом громадян здійснюється в кабінетах адміністрації школи. Графіки особистого прийому громадян в.о.директора навчального закладу та заступниками директора з навчально-виховної, з виховної роботи знаходяться на інформаційному стенді при вході до школи. На офіційному сайті школи також розміщений графік прийому громадян адміністрацією, а в рубриці «Зворотній зв’язок» є можливість звернення громадян на електронну пошту навчального закладу.

 Управлінська діяльність.

Управління гімназією здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У гімназії ефективність здійснення контролю зумовлює якість освіти та  подальше прогнозування бажаних показників розвитку гімназії, навчально-виховного процесу та діяльності всього педколективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом навчально-виховного процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів. Аналіз результатів внутришкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Основними формами інформування вчителів є наради, індивідуальні бесіди тощо. Контроль здійснюється задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Наявні результати і здобутки в управлінні закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР, ВР, кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua