14

 

maket

1 2

 

     

 

email3

Шановні батьки гімназистів!

         Повідомляємо, що в разі необхідності (виникають питання з організації виконання домашніх завдань, проблеми з нерозумінням правил та вимог даного вчителя, системою оцінювання тощо) Ви можете звернутися до вчителя письмово через електронну пошту (адреса на сайті гімназії) або особисто, домовившись про зустріч через класного керівника, в робочі дні з 15:15 до 17:00.

 

Адміністрація

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

_________ № ________

Програма дослідно-експериментальної роботи за темою

«Наскрізна допрофільна підготовка і профільне навчання в освітній системі «гімназія-ліцей»

на базі гімназії № 136 міста Києва

на 2018–2023 роки

з/п 

Зміст роботи

Строк

виконання 

Очікувані результати 

І (організаційно-підготовчий) етап

(травень 2018 року – квітень 2019 року)

 

Аналіз науково-методичної літератури на предмет визначення стану дослідження проблеми наскрізності допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» в педагогічній теорії.

Травень-червень

2018 р.

Аналітична довідка про стан дослідження проблеми наскрізності допрофільної підготовки і профільного навчання в освітній системі «гімназія-ліцей» в педагогічній теорії за результатами аналізу науково-методичної літератури.

 

Проведення педагогічних рад, масових наукових заходів для вчителів з проблеми дослідження.

Травень

2018 року – березень 2019 р.

План проведення педагогічних рад, масових наукових заходів, програми та звіти про проведення масових наукових заходів.

 

Визначення критеріїв, розроблення інструментарію та проведення діагностування готовності вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі.

Вересень – листопад 2018 р.

Критеріальна карта, інструментарій, звіт про проведене діагностування готовності вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі.

 

Створення творчих груп педагогів, які братимуть участь у здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Вересень – жовтень 2018 р.

Положення про творчу групу педагогів, функціональні обов'язки учасників творчих груп, списки розподілу учасників за групами.

 

Організація діяльності Науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи.

Листопад – грудень 2018 р.

Положення про Науково-методичну раду дослідно-експериментальної роботи, план засідань на 2018/2019 навчальний рік.

 

Налагодження співпраці педагогічного колективу з науковими установами, які надаватимуть науково-методичну допомогу в здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Січень – березень 2019 р.

Угоди про співпрацю та плани спільних дій педагогічного колективу з науковими установами, які надаватимуть науково-методичну допомогу в здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

 

Підбиття підсумків першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Березень – квітень 2019 р.

Звіт про проведення першого (організаційно-підготовчого) етапу впровадження науково-педагогічного проекту.

 

ІІ (концептуально-діагностичний) етап

(травень 2019 року – квітень 2020 року)

 

Розроблення та обгрунтування концепції наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Травень – вересень 2019 р.

Концепція наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Визначення організаційно-методичних умов наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Червень – грудень 2019 р.

Аналітична довідка про організаційно-методичні умови наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Розроблення та обгрунтування моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Вересень – грудень 2019 р.

Модель наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Розроблення методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Вересень 2019 р. – лютий 2020 р.

Методика конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Розроблення та обгрунтування критеріїв, методики та інструментарію оцінювання стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Жовтень 2019 р.– лютий 2020 р.

Текстові та графічні матеріали, які відображають критерії, методику та інструментарій оцінювання стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Розроблення навчально-методичного матеріалів щодо підготовки педагогічних працівників до реалізації моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Січень – лютий 2020 р.

Програма та методичні розробки до циклічного семінару-тренінгу з теоретико-методичної підготовки педагогічних працівників до реалізації моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Здійснення теоретико-методичної підготовки педагогічних працівників до реалізації моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Лютий – березень 2020 р.

План проведення, звіт про проведення циклічного семінару-тренінгу з теоретико-методичної підготовки педагогічних працівників до реалізації моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Проведення оцінювання (контрольний зріз) стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Березень 2020 р.

Аналітична довідка про результати проведеного оцінювання (контрольний зріз) стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Підбиття підсумків другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Березень – квітень 2020 р.

Звіт про проведення другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи.

ІІІ (формувальний) етап

(травень 2020 року – квітень 2022 року)

 

Розроблення експериментальних навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» та затвердження їх в установленому порядку.

Травень – червень 2020 р.

Експериментальні навчальні курси, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Експериментальна апробація обґрунтованих організаційно-методичних умов, моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», розроблених експериментальних курсів.

Вересень 2020 р. – квітень 2022 р.

Експериментальні матеріали, звіт про експериментальну апробацію обґрунтованих організаційно-методичних умов, моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методики конструювання навчальних курсів, які її забезпечуватимуть, розроблених експериментальних навчальних курсів.

 

Здійснення статистичний аналізу та узагальнення результатів експериментальної апробації.

Березень 2022 р. 

Аналітична довідка про результати експериментальної апробації.

 

Внесення коректив у модель наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методику конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» за результатами їхньої експериментальної апробації.

Березень 2022 р.

Відкориговані за результатами експериментальної апробації: модель наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», методика конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Розроблення проекту освітньої програми ліцею (ІІ-ІІІ ступені) на основі експериментально апробованих навчальних курсів, які забезпечують наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Березень 2022 р.

Проект освітньої програми ліцею (ІІ-ІІІ ступені) на основі експериментально апробованих курсів навчальних курсів, які забезпечують наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Підбиття підсумків третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Квітень

2022 р.

Звіт про проведення третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи.

 

ІV (узагальнювальний) етап

(травень 2022 року – квітень 2023 року)

 

Проведення оцінювання (експериментальний зріз) стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», досягнутого в процесі дослідно-експериментальної роботи.

Травень 2022 р.

Аналітична довідка про результати проведеного оцінювання (експериментальний зріз) стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», досягнутого в процесі дослідно-експериментальної роботи.

 

Здійснення аналізу кількісних та якісних результатів оцінювання стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Травень – червень 2022 р. 

Аналітична довідка про кількісні та якісні результати оцінювання стану наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Проведення масових науково-педагогічних заходів за результатами експериментальної апробації методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», розроблених експериментальних навчальних курсів.

Травень - грудень 2022 р.

Програми і звіти про проведення масових науково-педагогічних заходів за результатами експериментальної апробації методики конструювання навчальних курсів, які забезпечуватимуть наскрізну допрофільну підготовку й профільне навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», моделі наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей», розроблених експериментальних навчальних курсів.

 

Підготовка рукопису науково-методичного посібника «Теорія і практика наскрізної допрофільної підготовки і профільної навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Вересень – грудень 2022 р.

Рукопис науково-методичного посібника «Теорія і практика наскрізної допрофільної підготовки і профільної навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

 

Поширення інформації про результати дослідно-експериментальної роботи в засобах масової інформації, Інтернет-ресурсах.

Січень – березень 2023 р.

Публікації учасників дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження в засобах масової інформації, Інтернет-ресурсах.

 

Проведення підсумкової науково-практичної конференції «Теорія і практика наскрізної допрофільної підготовки і профільної навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» за результатами дослідно-експериментальної роботи.

Березень

2023 р.

Програма і звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції «Теорія і практика наскрізної допрофільної підготовки і профільної навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» за результатами дослідно-експериментальної роботи.

 

Підведення підсумків всеукраїнського експерименту за темою «Наскрізна допрофільна підготовки і профільне навчання в освітній системі «гімназія-ліцей».

Квітень

2023 року

Звіт про завершення всеукраїнського експерименту, додатки до звіту 

 

 

Науковий керівник

Д.О. Пузіков

Директор

Н.І. Головко

Координатор 

І.Д. Кондратюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

_________ № ________

Програма

І (організаційно-підготовчого) етапу за темою

«Наскрізна допрофільна підготовка і профільне навчання в освітній системі «гімназія-ліцей»

на базі гімназії № 136 міста Києва

(травень 2018 року – квітень 2019 року)

 

з/п 

Зміст роботи

Строк

виконання 

Кінцеві результати

Відповідальні 

 

Аналіз науково-методичної літератури на предмет визначення стану дослідження проблеми наскрізності допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» в педагогічній теорії.

Травень-червень

2018 р.

Аналітична довідка про стан дослідження проблеми наскрізності допрофільної підготовки і профільного навчання в освітній системі «гімназія-ліцей» в педагогічній теорії за результатами аналізу науково-методичної літератури.

Директор, заступники директора, педагогічні працівники, науковий керівник

 

Проведення педагогічних рад, масових наукових заходів для вчителів з проблеми дослідження.

Травень

2018 року – березень 2019 р.

План проведення педагогічних рад, масових наукових заходів, програми та звіти про проведення масових наукових заходів.

Науковий керівник, директор, заступники директора, педагогічні працівники

 

Визначення критеріїв, розроблення інструментарію та проведення діагностування готовності вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі.

Вересень – листопад 2018 р

Критеріальна карта, інструментарій, звіт про проведене діагностування готовності вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі.

Директор, заступники директора, педагогічні працівники, науковий керівник

 

Створення творчих груп педагогів, які братимуть участь у здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Вересень – жовтень 2018 р.

Положення про творчу групу педагогів, обов'язки учасників, списки розподілу за групами.

Директор, заступники директора, педагогічні працівники

 

Організація діяльності Науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи.

Листопад – грудень 2018 р.

Положення про Науково-методичну раду дослідно-експериментальної роботи, план засідань на 2018/2019 навчальний рік.

Директор, члени науково-методичної ради всеукраїнського експерименту

 

Налагодження співпраці педагогічного колективу з науковими установами, які надаватимуть науково-методичну допомогу в здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Січень – березень 2019 р.

Угоди про співпрацю та плани спільних дій педагогічного колективу з науковими установами, які надаватимуть науково-методичну допомогу в здійсненні дослідно-експериментальної роботи.

Директор,

члени науково-методичної ради всеукраїнського експерименту

 

Підбиття підсумків першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи.

Березень – квітень

2019 р.

Звіт про проведення першого (організаційно-підготовчого) етапу впровадження науково-педагогічного проекту.

Директор,

науково-методична рада всеукраїнського експерименту

 

 

Науковий керівник

Д.О. Пузіков

Директор

Н.І. Головко

Координатор 

І.Д. Кондратюк

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua