14

10 клас

Математика

ВАРІАНТ 1

1. Розв’яжіть систему рівнянь:

   х – у = 3

   х2 – ху – 2у2 = 7

2. Знайдіть область визначення функції:

у =  ___8__

           12+х-х2

3. Побудуйте графік функції:

у = х2 – 2х – 3

4. Розв’яжіть задачу:

Дві сторони трикутника 4 см і 8 см, а кут між ними 600. Знайдіть третю сторону трикутника і два невідомі його кути.

ВАРІАНТ 2

1. Розв’яжіть систему рівнянь:

   х + у = 2

   2х2 + ху + у2 = 16

2. Знайдіть область визначення функції:  

у =  ___9__

           15-2х-х2

3. Побудуйте графік функції:

у = -х2 + 2х + 8

4. Розв’яжіть задачу:    

Дві сторони трикутника 3 см і 7 см, а кут між ними 600. Знайдіть третю сторону трикутника і два невідомі його кути. 

 

Українська мова

ВАРІАНТ 1

І. Переписати текст, знявши риску, розкриваючи дужки та вставляючи потрібні букви; розставити розділові знаки

Осінні каштани

Війнув віт(е,и) і каштани відірвавшись від гі(л,лл)я впали на тротуар. Поки вони в рогатих своїх кожушках/їжачках то схожі на мініатюрні морські міни. Відскоч(и,е)вши від тротуару вони вже в повітрі звільняються від кожушків ро(з,с)дягаються і в/різнобіч ро(з,с)кочуються блискучі коричневі ядра.

Це перші опалі каштани які я побач(е,и)ла в цьому році. Наказую собі зуп(и,е)нитись і не/миттєвим а пильним поглядом окинути з(и,е)лені крони д(и,е)рев. Кожна з мін очікує своєї миті щоб відірватись від гі(л,лл)я впасти до/долу з сухим раптовим тріском. Той тріск сигнал ос(и,е)ні. Нагинаюсь б(е,и)ру в долоню один каштан другий вловлюю їхню ароматну прохолоду.

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а

б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

б

з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

в

мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

г

шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

д

ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

2. Усі слова написані правильно в рядку:

а

викладацький, молотьба, вохкість

б

карпатський, дорожчати, робітництво

в

криворізький, об’їжджати, французський

г

інтелігентський, сонячний, надхнення

д

тюркський, свідотство, соняшник

3. Апостроф пишеться в усіх словах рядка:

а

пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

б

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

в

подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

г

торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

д

Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

Прочитайте текст і виконайте завдання 4–7 до нього.

(1)Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила в замріянний гай. (2)А в гаю синіми вогниками коливаються на тонких стебельцях проліски. (3)Схожі вони на бірюзові намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між вузеньких листочків боязкої травиці. (4)Може, то безжурний жайвір бризнув на галявину іскри невичерпного натхнення чи соромлива синичка розсипала зерна свого пестливого співу?

4. Орфографічну помилку допущено в слові:

а

замріянний

б

безжурний

в

невичерпного

г

пестливого

5. Пунктуаційну помилку допущено в реченні:

а

першому

б

другому

в

третьому

г

четвертому

6. Вставне слово є в реченні:

а

першому

б

другому

в

третьому

г

четвертому

7. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

а

і..раціональний, груп..а, Гол..андія

б

ас..иміляція, і..новація, священ..ий

в

Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець

г

годин..ик, інтел..ект, га..льський

д

дік..енсівський, буд..ист, ал..е

8. Через дефіс треба писати кожне слово рядка:

а

сумно/нахилений, ячмінно/житній, іскристо/сріблястий, одно/разовий

б

лілейно/білий, здивовано/розгублений, яро/червоний, коралово/бурштиновий

в

послідовно/миролюбивий, абсолютно/сухий, соковито/зелений, світло/волосий

г

похмуро/сивий, золотисто/рожевий, ніжно/мерехтливий, різно/кольоровий

д

химерно/прозорий, густо/зелений, історично/зумовлений, зелено/листий

9. У якому рядку всі найменування написано правильно:

а

Нестор Літописець, автомобіль „Таврія”, Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий собор

б

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро „Контрактова Площа”, Авгієві стайні

в

Петрів батіг, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці

г

Мала магеланова хмара, республіканське виробниче об’єднання „Поліграфкнига”, течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця

д

проспект Дружби народів, Військово-Грузинська дорога, вулиця Ярославів вал, Балканський півострів

10. Синоніми наведено в рядку:

а

зустрічати гостя – проводжати гостя

б

жвавий хлопчина – прудкий хлопчина

в

привозити подарунки – привезені подарунки

г

будівельний кран – водопровідний кран

11. Фразеологічний зворот ужито в рядку:

а

А мелодія лине, як дніпрова вода

б

Людська заздрість – гірша, як слабість.

в

Ішов би робити, а не байдики бити!

г

За Борисполем житом виспілим хоч які замилуються очі

12. Не відмінюються всі слова рядка:

а

бюро, журі, вікно

б

кенгуру, турне, ательє

в

тире, вапно, жалюзі

г

графіті, інтерв’ю, колесо

ВАРІАНТ 2

І. Переписати текст, знявши риску, розкриваючи дужки та вставляючи потрібні букви; розставити розділові знаки

Наше призначення

     Я помітив цікаву закономірність життя людське то плин загалом мало/цікавий розмірений навіть нудний. Банальне порівня(н,нн)я життя як ріка але в ньому щось є тонко підміч(е,и)не. Спокійно дзюркоче ріка між камінням тиха мирна й лагідна а загриміли грози полилися дощі вона розливається піниться каламутніє рве греблі і зносить кладки несе тріски кущі уламки дощок обплутує зірваними водоростями пр(е,и)б(е,и)режні дерева та кущовин(н,нн)я реве падаючи з пер(е,и)катів зриває з прив(ь,’)язі човни і затоплює каламутною бовтанкою зарослі мирною травою низини.

ІІ. Виконайте тестові завдання

1. Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку:

а

Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

б

пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

в

пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

г

виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник

д

кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

2. Подовження приголосного відбувається у формі орудного відмінка іменника:

а

нежить

б

гордість

в

кошеня

г

подорож

д

праматір

3. Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка:

а

об..рунтувати, во..зальний

б

за..ратований, нама..атися

в

..удзичок, перемо..ти

г

а..русовий, домо..тися

д

по..ратися, ..атунок

Прочитайте текст і виконайте завдання 4-7.

(1) У моїй батьківщині на/світанні колишуться польовими доріжками навантажені хлібом вози. (2) Удосвіта часом кукурікають півні, вечорами линуть до/гори сині димочки. (3) У моїй батьківщині осінь по/тихеньку ступає в червоних чобітках заквітчана в соняшники й китиці винограду. (4) Вечірні тумани заступають хороводи русалок, і зорі, на диво, сяють близько над землею, що/б можна було говорити до них. (5) У моїй батьківщині сонце ходить босоніж, підперезане бабиним літом, з червоною калиною в русявому волоссі.

4. У переносному значенні вжито в тексті виділене слово:

а

колишуться вози

б

кукурікають півні

в

осінь ступає

г

зорі сяють

5. Фразеологізмом є вислів:

а

сині димочки

б

вечірні тумани

в

ходити босоніж

г

бабине літо

6. Окремо в цьому тексті пишеться сполука слів:

а

на/світанні

б

по/тихеньку

в

до/гори

г

що/б

7. Вставне слово є в реченні:

а

другому

б

третьому

в

четвертому

г

п’ятому

8. Апостроф треба писати на місці обох пропусків у рядку:

а

п..ять відсотків, б..юджетний кодекс

б

розпочинати кар..єру, св..яткові заходи

в

кишеньковий комп..ютер, розв..язати рівняння

г

зар..яджати батарею, громадянське об..єднання

д

опинитися в міжгір..ї, поширити на пів..Європи

9. Подвоєні букви треба писати на місці обох пропусків у рядку:

а

записати до щоден..ика, лебедин..ий пух

б

від..зеркалене зображення, кілька стат..ей

в

пісен..а спадщина, зав..ишки з будинок

г

чавун..і ґрати, поро..саджувати квіти

д

суцвіт..я черемхи, раннє надвечір..я

10. Граматичну помилку допущено в рядку:

а

порада вчителя

б

посада керівника

в

нові паспорта

г

сьоме грудня

д

давній сусіда

11. Граматичну помилку допущено в реченні:

а

У п’єсах Шекспіра «Гамлеті» та «Королі Лірі» порушено вічні проблеми буття.

б

Прототипом Нори в «Ляльковому домі» Ібсена є письменниця Лаура Кілер.

в

Які засоби комічного вжив Микола Гоголь у «Мертвих душах»?

г

Палац, який змальовує Міцкевич у сонеті «Бахчисарай уночі», належав ханові Гірею.

д

Почесне місце в бібліотеці Жуля Верна належало творам Даніеля Дефо та Фенімора Купера.

12. Прочитайте уривок.

Сонце мало(1)помалу хилилося до заходу. Воно поволі червонило край(2)небо й робило його ясно(3)червоним. Ген(4)ген до обрію насторожено шумів неозорий ліс, оточений біляво(5)сивою мрякою.

Дефіс треба ставити на місці всіх цифр, окрім

а

1

б

2

в

3

г

4

д

5

 

Підписка на новини

Контакти

Індекс: 02147
Адреса: м. Київ, вул. Ентузіастів 29/3
Тел:   044 362-31-60
Email: info@gimn136.kiev.ua